ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

1 τυχερός έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα ταξίδι στο Παρίσι για 2 άτομα με αεροπορικά εισιτήρια μετ επιστροφή και 4 διανυκτερεύσεις σε 4άστερο ξενοδοχείο

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Sephora Πρόγραμμα Επιβράβευσης (loyalty club)

Από 7 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2024

1.Λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό «1 τυχερός έχει την ευκαιρία να κερδίσει ένα ταξίδι στο Παρίσι για 2 άτομα με αεροπορικά εισιτήρια μετ επιστροφή και 4 διανυκτερεύσεις σε 4άστερο ξενοδοχείο» που διοργανώνει η εταιρία Sephora Greece, ο κάθε συμμετέχων (ή ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του αν ο συμμετέχων είναι ανήλικος) αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, τους επίσημους κανονισμούς και αποφάσεις της Sephora Greece A.E.. Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν αποκλειστικά τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης SEPHORA, που έχουν πραγματοποιήσει αγορά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60ευρώ από 7 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2024 είτε στα φυσικά καταστήματα SEPHORA, είτε στο sephora.gr ή στο Sephora Mobile App.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο, και σε διαφορετική περίπτωση η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

Α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου

Β) έχει καταχωρηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα ή μέσω των φυσικών καταστημάτων εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους

Γ) δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη

Δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρία, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, εξ ’αίματος ή εξ ’αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή καθώς και τα άτομα που είναι ανίκανα προς δικαιοπραξία.

Σε περίπτωση που συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

ΧΡΟΝΟΣ: Ο διαγωνισμός ξεκινάει από την 7 Φεβρουαρίου 2024 στις 00:00 μ.μ. και ολοκληρώνεται την 15 Φεβρουαρίου στις 00:00 μμ.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται η εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης (sephora loyalty club) σε φυσικό κατάστημα , στο sephora.gr ή στο Sephora Mobile App και  να πραγματοποιήσει αγορά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 60ευρώ από 7 Φεβρουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2024 είτε στα φυσικά καταστήματα SEPHORA, είτε στο sephora.gr ή στο Sephora Mobile App.

 Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αυτόματα αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση.

Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο εντός της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων του συμμετέχοντα στη φόρμα παραγγελίας και την αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντα των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μπορεί να σημειώσει τούτο στα σχόλια της παραγγελίας του ή να στείλει αίτημα με την εξαίρεση του από τον διαγωνισμό στο info@sephora.gr. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εφόσον ο συμμετέχων προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων στοιχείων του και έχει το δικαίωμα, καθ’όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει για την αιτία αυτή από την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.

4.Επιλογή Νικητών:

Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί 1 (μία) ηλεκτρονική κλήρωση, την 27/02/2024 και ώρα 12.00μμ από την οποία θα κληρωθεί 1 νικητής. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κληρώσεως κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της κληρώσεως.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. Ο/Η 1 νικητής/νικήτρια θα ανακοινωθεί έως 1/3/2024 και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα SMS ή email, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Ο νικητής θα κερδίσει ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΠΟΥ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤ’ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, το οποίο μπορεί να  παραλάβει σε μορφή voucher συνολικής αξίας 5.000€ από το ταξιδιωτικό Starlite Travel LTD.

[δεν καλύπτονται μεταφορικά κόστη  από και προς το αεροδρόμιο και ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και επιστροφή από αυτόν και κατά τη διάρκεια της διαμονής]

Η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και του καταλύματος θα πρέπει να γίνει από τους Νικητές τουλάχιστον ένα μήνα προ της ημερομηνίας του ταξιδιού και η εξαργύρωση του Δώρου,  που παρέχεται σε μορφή voucher,  πρέπει να εξαργυρωθεί έως την 31.12.2024.

Το δώρο εκδίδεται από την εταιρία STARLITE TRAVEL LTD ισχύει για το 2024. Η κράτηση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία ταξιδίου σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό πράκτορα Starlite Travel LTD, 32 Vas. Amalias ave.   105 58 Athens Greece |T: +30 2109215080-2109215585 .

Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση παραλαβής του voucher του από την Διοργανώτρια εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να του σταλεί το ταξιδιωτικό voucher. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίηση των αναδειχθέντων νικητών στο διαγωνισμό για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το δώρο δε θα είναι πλέον σε ισχύ και η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του Δώρου, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση.

5.Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, των κληρώσεων ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό στη σελίδα Sephora.gr στο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SEPHORA και στα ταμεία των φυσικών καταστημάτων όπου αναρτώνται. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω συνίσταται στους συμμετέχοντες να τηρούν μια μετριοπαθή και αποδεκτή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους συμμετέχοντες, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τη Διοργανώτρια εταιρία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή των τεχνικών συστημάτων SEPHORA, σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβεί ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού.

Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

6. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "SEPHORA". Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους  παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας Sephora. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

8.Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία "Sephora Greece A.E." δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους με αγορά από το eshop έχουν ρητά αποδεχθεί τους όρους χρήσης και πώλησης του e-shop www.sephora.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο SITE με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού.

9. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα προστηθέντα από αυτήν με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ήτοι τους διαγωνισμούς και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο του παρόντος υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό του διαγωνισμού της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου, εφόσον στείλουν το σχετικό αίτημά τους στο privacy@sephora.gr . Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων από τη Sephora, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, να ελέγξετε τις επιλογές μάρκετινγκ ή να οργανώσετε τη μεταθανάτια τύχη των προσωπικών σας δεδομένων και να μάθετε για τα άλλα δικαιώματά σας διαβάστε την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων και τα cookies [https://www.sephora.gr/politiki-aporritou-cookies.html].

10.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

11.Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

12.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν από οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στη Διοργανώτρια Εταιρία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

13.Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και οι Νικητές κι οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση. Ο Νικητής του Διαγωνισμού και ο συνοδός του, κατόπιν της αποδοχής του Δώρου, ταξιδεύουν και διαμένουν στον προορισμό Παρίσι αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.