ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Ως μέλος ενός δικτύου επιλεκτικής διανομής, η Sephora πωλεί προϊόντα στον ιστότοπο πωλήσεων εξ αποστάσεως μόνο για καταναλωτές λιανικής και τελικούς καταναλωτές. Τυχόν παραγγελίες που είναι σαφές ότι δεν αντιστοιχούν σε λιανική πώληση και, γενικότερα, οποιαδήποτε Παραγγελία κρίνεται ότι αποτελεί απάτη, θα θεωρούνται άκυρες από τη Sephora. Η αγορά των προϊόντων από τον ιστότοπο πωλήσεων εξ αποστάσεως προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση και όχι για δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου ή μεταπώλησης. Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης, ο Αγοραστής και η Sephora αναφέρονται ατομικά ή συλλογικά ως το «Μέρος» ή τα «Μέρη».

Άρθρο 1 – Σκοπός

Ο σκοπός αυτών των Γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης (εφεξής «ΓΟΠ» ή «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης») είναι, αφενός, να ενημερώσουν τον Αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο Πωλητής (εφεξής «Sephora» ή ο «Πωλητής») πωλεί και παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα και, αφετέρου, να καθορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών σε σχέση με την πώληση προϊόντων από τη Sephora στον καταναλωτή (εφεξής ο «Αγοραστής»). Ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, για όλες τις πωλήσεις των προϊόντων που προσφέρει η Sephora στον Ιστότοπό της, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή:

 • μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.sephora.gr;
 • μέσω των υπηρεσιών Appstore και Playstore με τη μορφή εφαρμογής για κινητά, για χρήση σε συμβατό υλικό iOS και Android (εφεξής και προηγουμένως ο «Ιστότοπος»):

Συνεπώς, η παραγγελία ενός προϊόντος που προσφέρεται προς πώληση στον Ιστότοπο της Sephora από τον Αγοραστή συνεπάγεται την πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, τους οποίους ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει πριν από την υποβολή της Παραγγελίας.

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης που ισχύουν για την Παραγγελία είναι αυτοί που έγιναν αποδεκτοί από τον Αγοραστή κατά τη στιγμή υποβολής της Παραγγελίας..

Οι εν λόγω Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης συμπληρώνονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου καθώς και από την πολιτική για τα «Προσωπικά Δεδομένα και Cookies».

Άρθρο 2 – Εταιρική ταυτότητα

Εμπορική επωνυμία: SEPHORA GREECE Α.Ε.
Διεύθυνση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Ελλάδα / Τ.Κ.: 11742/ Πόλη: Αθήνα

Χώρα:Ελλάδα
ΓΕΜΗ: 122068801000
Τηλ: 21 1188 3041
E-mail: estoregr@sephora.gr

Άρθρο 3 – Κατάρτιση της σύμβασης και παραγγελίες

3.1 Τιμές

Οι τιμές πώλησης προϊόντων στο διαδίκτυο στον Ιστότοπο της Sephora, οι οποίες αναγράφονται σε ευρώ, είναι οι τιμές που ίσχυαν τη στιγμή που υποβλήθηκε η Παραγγελία από τον Αγοραστή. Η Sephora μπορεί να τροποποιήσει τις τιμές πώλησης των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον Αγοραστή πριν από οποιαδήποτε Παραγγελία. Οι τιμές ισχύουν στο πλαίσιο των πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Οι εν λόγω τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία χρεώνονται επιπρόσθετα προς την τιμή των αγορασμένων προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα αναγράφονται πριν από την καταχώριση της Παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι διαφορετικές μέθοδοι αποστολής αναφέρονται παρακάτω στους ΓΟΠΠ καθώς και στον Ιστότοπο. Η Sephora μπορεί να τις τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή. Η Sephora προτείνει επίσης σε κάθε Αγοραστή να συμβουλεύονται τακτικά τους ΓΟΠΠ που αναφέρονται στον Ιστότοπο

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει την ημέρα υποβολής της Παραγγελίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από τη Sephora στον Ιστότοπό της.

3.2 Χαρακτηριστικά προϊόντος

3.2.1 Γενικές διατάξεις

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις διαφορετικές κατηγορίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο της Sephora.

Η Sephora μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τη γκάμα προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπό της, ανάλογα ιδίως με τους περιορισμούς που σχετίζονται με τους προμηθευτές της, με την επιφύλαξη των Παραγγελιών που έχουν υποβληθεί από τον Αγοραστή.Ο Αγοραστής μπορεί να διαβάσει στον Ιστότοπο της Sephora, πριν από την Παραγγελία του, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή των προϊόντων που επιθυμεί να παραγγείλει.

Τα προϊόντα συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Είναι ευθύνη του Αγοραστή να ελέγξει τη δυνατότητα εισαγωγής ή χρήσης των αγαθών και υπηρεσιών που προτίθεται να παραγγείλει απευθυνόμενος στις τοπικές αρχές της χώρας παράδοσης των αγαθών.Η Sephora δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος θα μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες τουλάχιστον στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά.

Για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις ή αιτήματα για παροχή συμβουλών, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα Συμβούλων Ομορφιάς της Sephora καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2111883041, κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρονται στην ενότητα « Επικοινωνία » στον Ιστότοπο της Sephora. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα Sephora (φυσικά σημεία πώλησης) για να λάβει προσωπικές συμβουλές και να δοκιμάσει τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από τη Sephora..

3.3 Διαθεσιμότητα

Οι προσφορές της Sephora ισχύουν εφόσον έχουν ανακοινωθεί στον Ιστότοπο και καλύπτονται από τις ποσότητες των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Όταν ο Αγοραστής επιλέξει παράδοση με «Click & Collect», τα προϊόντα της παραγγελίας επιλέγονται απευθείας από το απόθεμα ενός καταστήματος Sephora. Ενδέχεται να πραγματοποιούνται παράλληλα ταυτόχρονες πωλήσεις σε αυτό το κατάστημα με μια παραγγελία μέσα από το site. Συνεπώς, αποστέλλεται στον Αγοραστή επιβεβαίωση διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων υπό τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 5.2.1 (iii) και 5.4.2. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων της Παραγγελίας στο «Click & Collect» και στην παράδοση με courier είναι εγγυημένη στον Αγοραστή μόνο μετά τη λήψη αυτού του email.

Σε κάθε περίπτωση, και σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας των προϊόντων μετά την υποβολή της Παραγγελίας, ο Αγοραστής θα ενημερώνεται με email το συντομότερο δυνατό σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την ολική ή μερική ακύρωση της Παραγγελίας του.

Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης της Παραγγελίας:
- Η Παραγγελία του Αγοραστή θα ακυρώνεται αυτόματα και ο τραπεζικός λογαριασμός του (ή οποιοδήποτε άλλο επιλεγμένο μέσο πληρωμής) δεν θα χρεώνεται:
- Ο Αγοραστής θα ενημερώνεται σχετικά με e-mail.

Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης της Παραγγελίας:

 • Η Παραγγελία του Αγοραστή θα επαληθεύεται μερικώς και ο τραπεζικός λογαριασμός του (ή οποιοδήποτε άλλο επιλεγμένο μέσο πληρωμής) θα χρεώνεται μόνο με τα ποσά που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα προϊόντα .
 • Η Παραγγελία του Αγοραστή θα ακυρώνεται μερικώς σε σχέση με τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα και ο τραπεζικός λογαριασμός του (ή οποιοδήποτε άλλο επιλεγμένο μέσο πληρωμής) δεν θα χρεώνεται με τα ποσά που αντιστοιχούν στα μη διαθέσιμα προϊόντα.
 • Τα διαθέσιμα προϊόντα θα παραδίδονται στον Αγοραστή
3.4 Παραγγελία

Κάθε Παραγγελία αποτελεί αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και της Πολιτικής για τα «Προσωπικά Δεδομένα και Cookies», με την επιφύλαξη των ειδικών συμβατικών όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών..

Πριν από την επαλήθευση της Παραγγελίας του, ο Αγοραστής μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία στο προσχέδιο της Παραγγελίας και να διορθώσει τυχόν λάθη.

Η σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως συνάπτεται από τη στιγμή που ο Αγοραστής επιβεβαιώνει την παραγγελία του κάνοντας κλικ στο κουμπί « Πληρωμή» (εφεξής και ανωτέρω η «Παραγγελία»). Θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή με πλήρη γνώση του περιεχομένου και των προϋποθέσεων της εν λόγω Παραγγελίας και συγκεκριμένα των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, του γεγονότος ότι η Παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του Αγοραστή, καθώς επίσης των τιμών, του όγκου, των χαρακτηριστικών, των ποσοτήτων και των χρόνων παράδοσης των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση και παραγγέλλονται από τον Αγοραστή.

Μόλις επαληθευτεί το εν λόγω στάδιο, ο Αγοραστής δεν θα μπορεί πλέον να ακυρώσει την Παραγγελία του. Η πώληση θα είναι οριστική (με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης). Η Παραγγελία θα επιβεβαιωθεί στον Αγοραστή με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο (η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») και θα αποσταλεί ένα e-mail στον Αγοραστή όταν η Παραγγελία αποσταλεί.

Ειδική πρόβλεψη για παραγγελίες που γίνονται αποκλειστικά στον ιστότοπο που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.sephora.gr και στο Sephora App: ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του/της εντός 15 λεπτών από την επικύρωση της πληρωμής του/της κάνοντας κλικ στο κουμπί "ακύρωση της παραγγελίας μου" που είναι διαθέσιμο στην παραγγελία σελίδα επιβεβαίωσης ή στον λογαριασμό του/της. Η ακύρωση θα ισχύει για ολόκληρη την παραγγελία χωρίς δυνατότητα μερικής ακύρωσης. Μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος των 15 λεπτών από την επικύρωση της πληρωμής του, ο Αγοραστής δεν θα μπορεί πλέον να ακυρώσει την παραγγελία του. Η πώληση θα είναι οριστική (με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης). Η Παραγγελία θα επιβεβαιωθεί στον Αγοραστή με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο (η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») και θα αποσταλεί ένα e-mail στον Αγοραστή όταν η Παραγγελία αποσταλεί.

Για παραγγελίες με «Click & Collect» το e-mail που ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα της παραγγελίας, αποτελείκαι την επιβεβαίωσή της. Η Sephora προτείνει στον Αγοραστή να φυλάσσει αυτά τα email σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο Αγοραστής έχει ενημερωθεί ότι τα email αποστέλλονται στη διεύθυνση email που έχει παρασχεθεί από τον Αγοραστή. Επιπλέον, η Sephora δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος κατά την εισαγωγή της σχετικής διεύθυνσης email ή εάν το μήνυμα επιβεβαίωσης της Παραγγελίας δεν παραληφθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η πώληση θα θεωρείται οριστική, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ακύρωσης της Παραγγελίας από τη Sephora, ιδίως λόγω μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ωστόσο, ο Αγοραστής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης.

Η Sephora δικαιούται να εισπράξει ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην Παραγγελία:

 • Όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με δωροκάρτες Sephora, εντολές αγοράς ή/και διαδικτυακά πιστωτικά σημειώματα: κατόπιν επιβεβαίωσης της παραγγελίας
 • Όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο κατάστημα: κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πληρωμής
 • Όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσω άλλων μεθόδων πληρωμής που γίνονται αποδεκτές στον Ιστότοπο σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρακάτω: κατά την αποστολή του email που ενημερώνει τον Αγοραστή σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας .

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο προορίζονται για πελάτες που δεν αποτελούν επαγγελματίες, για ίδια χρήση ή για την προσφορά δώρων σε μέλη του οικογενειακού τους κύκλου. Γι' αυτόν τον λόγο, η Sephora πωλεί τα προϊόντα της μόνο σε ποσότητες που αντιστοιχούν στις συνήθεις μέσες ανάγκες ενός νοικοκυριού. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να ακυρώσει για νόμιμο λόγο οποιαδήποτε Παραγγελία, για την οποία ο αριθμός των προϊόντων ή το ποσό που πρέπει να καταβληθεί (για μία ή περισσότερες συγκεντρωτικές παραγγελίες) δεν αντιστοιχεί στη συνήθη μέση χρήση ενός νοικοκυριού, οποιαδήποτε Παραγγελία που υποδηλώνει ότι διενεργείται οικονομική δραστηριότητα από τον Αγοραστή σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή, γενικότερα, οποιαδήποτε ασυνήθιστη Παραγγελία κατά την έννοια της σχετικής νομολογίας.

Τέλος, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την εκτέλεση μιας Παραγγελίας ή/και παράδοσης, ανεξάρτητα από τη φύση και το επίπεδο εκτέλεσης, σε περίπτωση υπερημερίας της πληρωμής ή μερικής πληρωμής τυχόν οφειλόμενου ποσού από τον Αγοραστή, σε περίπτωση προβλήματος με την πληρωμή, ή σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου της Sephora, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων καταστάσεων κατά τη διάρκεια προηγούμενων Παραγγελιών

Άρθρο 4 – Πληρωμή

4.1 Μέθοδοι πληρωμής στον Ιστότοπο

Ο Αγοραστής μπορεί να πληρώσει για την Παραγγελία του στον Ιστότοπο, τηλεφωνικά ή/και στο κατάστημα, υπό τους όρους που ορίζονται παρακάτω. Ο Αγοραστής εγγυάται στη Sephora ότι έχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει για την Παραγγελία του κατά την καταχώριση αυτής.

4.1.1 Τραπεζικές κάρτες

Οι τραπεζικές κάρτες που γίνονται αποδεκτές στον Ιστότοπο είναι οι εξής: Visa, American Express και Master Card. Οι εν λόγω κάρτες πληρωμής πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4.1.2. Δωροκάρτες Sephora

Υπάρχουν δύο τύποι δωροκαρτών: η φυσική δωροκάρτα και η άυλη δωροκάρτα. Οι όροι χρήσης αυτών των δύο τύπων δωροκαρτών είναι ίδιοι.
Η Δωροκάρτα Sephora μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι να φτάσει το πιστωτικό της ποσό κατά τη στιγμή πραγματοποίησης μιας Παραγγελίας, οπότε και μπορεί να συμπληρωθεί με άλλη μέθοδο πληρωμής που είναι αποδεκτή από τη Sephora. Γίνονται αποδεκτές έως και πέντε Δωροκάρτες ανά Παραγγελία, με μέγιστο ποσό έως 1.000 € για όλες τις δωροκάρτες συνολικά.
Μια δωροκάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλων δωροκαρτών.Οι δωροκάρτες Sephora δεν γίνονται δεκτές για παραγγελίες που παραδίδονται με «Click & Collect»

4.1.3 PayPal

Ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του στο PayPal για να πληρώσει για τις Παραγγελίες του στον Ιστότοπο.

4.1.4 Apple Pay

Οι αγοραστές που χρησιμοποιούν συσκευές iOS μπορούν επίσης να πληρώσουν για τις παραγγελίες τους στον ιστότοπο/εφαρμογή για κινητά μέσω Apple Pay με μια ενεργή πιστωτική κάρτα.

4.1.5 Διαδικτυακά πιστωτικά σημειώματα

Τα διαδικτυακά πιστωτικά σημειώματα είναι πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται αποκλειστικά από τη Sephora και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον δικαιούχο τους στον Ιστότοπο της Sephora. Έχουν περίοδο ισχύος ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κατάστημα.

4.1.6 Αντικαταβολή

Ο Αγοραστής πληρώνει το ακριβές ποσό της παραγγελίας και τα έξοδα αποστολής της (συμπεριλαμβανομένου του κόστους αντικαταβολής) στον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, κατά την παράδοση της παραγγελίας στον Αγοραστή. Προϋπόθεση για την παράδοση της παραγγελίας είναι η προηγούμενη πληρωμή του κόστους της παραγγελίας και τυχόν εξόδων αποστολής και αντικαταβολής.

4.2 Μέθοδοι πληρωμής μέσω τηλεφώνου (μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών)

Σε περίπτωση που συντρέχουν δυσκολίες, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να πληρώσει για μια Παραγγελία χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται παραπάνω, στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora στο… 2111883041 (δωρεάν υπηρεσία + τιμή κλήσης) κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναγράφονται στην ενότητα Επικοινωνία " στο site ή μέσω e-mail: estoregr@sephora.gr

4.3 Μέθοδοι πληρωμής

Για όλες τις Παραγγελίες πρέπει να καταβάλλεται πληρωμή. Οι Παραγγελίες είναι πληρωτέες σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών. Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις θα επιβαρύνουν τον Αγοραστή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης επιστροφής χρημάτων)

Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Sephora, δύναται να επιβληθούν αυτόματα κυρώσεις ύψους που ισοδυναμεί με το νόμιμο επιτόκιο στα μη καταβληθέντα ποσά στο τέλος μιας περιόδου δέκα ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας ή μετά την ειδοποίηση περί απόρριψης της τραπεζικής πληρωμής.

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει την εκτέλεση μιας Παραγγελίας ή/και παράδοσης, ανεξάρτητα από τη φύση και το στάδιο της εκτέλεσης, σε περίπτωση υπερημερίας της πληρωμής ή μερικής πληρωμής τυχόν οφειλόμενου ποσού από τον Αγοραστή, σε περίπτωση προβλήματος με την πληρωμή, ή σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου της Sephora, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων καταστάσεων κατά τη διάρκεια προηγούμενων Παραγγελιών

4.4 Ασφάλεια στις συναλλαγές πληρωμής

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πληρωμής με πιστωτική κάρτα στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής πρέπει να διαβιβάσει στην Sephora το οπτικό κρυπτογράφημα (CVV) που εμφανίζεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο Αγοραστής.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαδικτυακής απάτης, οι πληροφορίες που σχετίζονται με την Παραγγελία του Αγοραστή μπορούν να διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως ή διοριστεί από τη SEPHORA με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του Αγοραστή, της εγκυρότητας της Παραγγελίας, της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε και της προτεινόμενης παράδοσης

Μετά από αυτόν τον έλεγχο, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Αγοραστή ή/και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την ταυτότητα του Αγοραστή. Κάθε Αγοραστής έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και τα οποία επεξεργάζεται η Sephora σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 2 της πολιτικής «Πολιτική απορρήτου και cookies». Η Sephora διαθέτει ένα εργαλείο ασφαλών πληρωμών που ονομάζεται «Cybersource». Η ασφάλεια των πληρωμών βασίζεται στην επαλήθευση της ταυτότητας του Αγοραστή και στην τήρηση της εμπιστευτικότητας για όλα τα δεδομένα. Για να διασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια, η Cybersource χρησιμοποιεί αποδεδειγμένες τεχνικές κρυπτογραφίας και συμμορφώνεται με τους διάφορους τραπεζικούς κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα.

Άρθρο 5 – Παράδοση και αποδοχή

5.1 Γενικοί κανόνες

Τα προϊόντα που παραγγέλλονται από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ θα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Αγοραστή ως διεύθυνση παράδοσης στη σχετική Παραγγελία («Διεύθυνση παράδοσης»).
Επιπλέον, η Sephora προσφέρει παράδοση σε δίκτυα καταστημάτων στην Ελλάδα.
Η Sephora πραγματοποιεί παραδόσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παράδοσης ανάλογα με την περιοχή παράδοσης).

5.2 Χαρακτηριστικά των μεθόδων παράδοσης του Ιστότοπου

(I) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Τα πακέτα θα παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης του Αγοραστή ή του παραλήπτη μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών που επέλεξε ο Αγοραστής.
Εάν ο τελευταίος απουσιάζει, ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια του πράκτορα ταχυμεταφορών και εφόσον επιτρέπεται, τα πακέταθα παραδίδονται σε άλλο πρόσωπο, πληρεξούσιο ή ταυτοποιήσιμο τρίτο πρόσωπο. Εάν έχει επιλεγεί η πληρωμή κατά την παράδοση, ο Αγοραστής θα πρέπει πρώτα να πληρώσει το συνολικό κόστος της παραγγελίας κατά την παράδοση και στη συνέχεια το πακέτο θα παραδοθεί στον Αγοραστή ή τον παραλήπτη. Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση των πακέτων, ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης θα λάβει ειδοποίηση στην προσδιορισμένη διεύθυνση, η οποία θα του επιτρέπει να παραλάβει τα προϊόντα από το πλησιέστερο υποκατάστημα της υπηρεσίας ταχυμεταφορών εντός δέκα (10) ημερών. Μόλις παρέλθει η εν λόγω περίοδος 10 ημερών, τα πακέτα θα επιστρέφονται στη Sephora. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό που χρεώθηκε κατά τη στιγμή της Παραγγελίας θα επιστρέφεται στον Αγοραστή, εξαιρουμένων των τελών αποστολής. Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία πράξη σχετικά με την παράδοση εάν το πακέτο έχει καταχωριστεί ως παραδομένο και έχει υπογραφεί η σχετική ειδοποίηση παράδοσης.

(ii) Παραλαβή από κατάστημα - Click & Collect

Η παραλαβή από το κατάστημα προϋποθέτει ότι ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας Click &Collect θα παραλάβει το δέμα εντός 2 ημερών σε ένα από τα καταστήματα Sephora που έχουν την υπηρεσία.

- Click & Collect:


Οι αγοραστές που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο παραλαβής μέσα από το site λαμβάνουν επιβεβαίωση παραγγελίας εντός 2 ωρών από την παραγγελία. Σε αυτήν την περίοδο δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες που δεν είναι σε λειτουργία το επιλεγμένο κατάστημα. Για παράδειγμα, εάν ο Αγοραστής κάνει μια Παραγγελία την Παρασκευή στις 6:00 μ.μ. για να παραλάβει από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ., η παραγγελία θα επιβεβαιωθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο στις 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων της Παραγγελίας (ιδίως λόγω ταυτόχρονων πωλήσεων που θα είναι σε εξέλιξη στο επιλεγμένο κατάστημα), ο Αγοραστής θα λάβει, εντός 2 ωρών, ένα e-mail που θα τον ενημερώνει για την ακύρωση της Παραγγελίας. Στη συνέχεια, ο Αγοραστής μπορεί να κάνει την Παραγγελία στο site επιλέγοντας άλλη μέθοδο παράδοσης.

Όταν επιβεβαιωθεί η παραγγελία, με την αποστολή του email επιβεβαίωσης, ο Αγοραστής έχει 7 ημέρες για να παραλάβει το δέμα του από το επιλεγμένο κατάστημα. Μετά από αυτό το διάστημα, η παραγγελία ακυρώνεται. Ο Αγοραστής θα λάβει επιστροφή χρημάτων για το ποσό της Παραγγελίας του χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής.

Για να παραλάβει το πακέτο του από κατάστημα, ο Αγοραστής πρέπει να μεταβεί στο επιλεγμένο κατάστημα με έγκυρο έγγραφο ταυτότητας και τον αριθμό παραγγελίας που εμφανίζεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. Ένα τρίτο πρόσωπο, με εντολή του Αγοραστή, μπορεί επίσης να παραλάβει την Παραγγελία. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω άτομο θα πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του, εξουσιοδότηση από τον παραλήπτη της Παραγγελίας και τον αριθμό Παραγγελίας. Κατά την παράδοση του δέματος, ο Αγοραστής, το πρόσωπο που έχει υποδείξει ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της παραγγελίας πρέπει να υπογράψει το έντυπο παράδοσης της παραγγελίας. Αυτό το έντυπο αποτελεί απόδειξη παράδοσης από τη Sephora και παραλαβή από τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της παραγγελίας των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Καμία διαφωνία ή αξίωση σχετικά με την την παράδοση δεν είναι δυνατή εάν το δέμα φαίνεται να έχει παραδοθεί όπως αποδεικνύεται από το μητρώο Sephora

5.3 Ανωμαλία, ζημιά, πακέτα που έχουν υποστεί ζημιά

5.3.1 Γενικές διατάξεις

Ο Αγοραστής, ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας, καλείται να ελέγξει οπτικά τη συνολική εμφάνιση του δέματος και των προϊόντων κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση τυχόν ανωμαλίας αναφορικά με το πακέτο (πακέτο που έχει υποστεί ζημιά, ανοιχτά δέματα, ίχνη υγρών κ.λπ.) ή με τα παραγγελθέντα προϊόντα (λείπουν προϊόντα ή έχουν υποστεί ζημιά), ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω (άρθρα 5.3.2 και 5.3.3. των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης) που αντιστοιχούν στους όρους της Παραγγελίας. Η μη συμμόρφωση με την κατάλληλη διαδικασία αποκλείει τη δυνατότητα προσφυγής κατά της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και της Sephora. Συγκεκριμένα, ο Αγοραστής δεν θα μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Ούτε ο Αγοραστής ούτε ο παραλήπτης της Παραγγελίας δεν θα έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από τη Sephora να παραδώσει εκ νέου τα παραγγελθέντα προϊόντα. Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας μπορεί, επίσης, να καλέσει την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιά. Ο Αγοραστής πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιά, όπως ενδέχεται να υποδείξει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sephora. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή των εν λόγω προϊόντων.

5.3.2 Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση κατεστραμμένου πακέτου - Παράδοση με υπηρεσία ταχυμεταφορών Εάν εντοπιστεί κάποια ανωμαλία ενώ είναι παρών ο πράκτορας της υπηρεσίας ταχυμεταφορών:

Απορρίψτε αμέσως την παράδοση και περιγράψτε το πρόβλημα λεπτομερώς και με σαφήνεια. Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο αναφοράς προβλήματος και το πακέτο στον πράκτορα της υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

Αναφέρετε το πρόβλημά σας στην Εξυπηρέτηση Πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος της SEPHORA στο +30 2111883041 (Δευτέρα-Κυριακή, 24ωρη εξυπηρέτηση).

Εάν εντοπιστεί κάποια ανωμαλία ενώ είναι απών ο πράκτορας της υπηρεσίας ταχυμεταφορών:


Αναφέρετε τη ζημιά και τυχόν προϊόντα που λείπουν, συμπληρώστε το έγγραφο αναφοράς και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος της SEPHORA στο +30 2111883041 (Δευτέρα-Κυριακή, 24ωρη εξυπηρέτηση) ή μέσω email στη διεύθυνση estoregr@sephora.gr. Η αναφορά πρέπει να υποβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παράδοση.

5.3.3 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης προϊόντων ή κατεστραμμένων προϊόντων

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος της SEPHORA στο +30 2111883041 (Δευτέρα-Κυριακή, 24ωρη εξυπηρέτηση) και να αναφέρει την απουσία ή την κατάσταση ζημιάς των προϊόντων. Η SEPHORA μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Αγοραστή ή του παραλήπτη και να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο πριν προχωρήσει στη συμπλήρωση των προϊόντων που λείπουν ή στην αντικατάσταση των προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιά.

5.4 Χρόνοι παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Για την παράδοση κατ’ οίκον, υπολογίζεται 1-2 εργάσιμες ημέρες* για την προετοιμασία της παραγγελίας και 1-3 εργάσιμες ημέρες* για την παράδοση από τον courier.

Ο χρόνος παράδοσης ξεκινά όταν επιβεβαιώνεται η υποβολή μιας Παραγγελίας. Ο Αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, ανάλογα με την τοποθεσία παράδοσης, καλώντας το +30 2111883041 (Δευτέρα-Κυριακή, 24ωρη εξυπηρέτηση). Εάν η παράδοση καθυστερήσει περισσότερες από επτά (7) ημέρες από τα προαναφερθέντα χρονικά όρια, ο Αγοραστής θα έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Παραγγελία εντός εξήντα (60) ημερών από τον μέγιστο χρόνο παράδοσης που προσδιορίζεται για την παράδοση των προϊόντων, στέλνοντας συστημένη επιστολή συνοδευόμενη από την ειδοποίηση παράδοσης στη διεύθυνση της SEPHORA GREECE, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών εξυπηρέτησης πελατών. Ο Αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τον χρόνο παράδοσης της Παραγγελίας του επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος της SEPHORA στο +30 2111883041 (Δευτέρα-Κυριακή, 24ωρη εξυπηρέτηση) ή μέσω email στη διεύθυνση estoregr@sephora.gr.

5.4.1 Κανόνες που ισχύουν ανεξάρτητα από τη χώρα παράδοσης

• Κανονική παράδοση εντός Αττικής: 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες*

• Κανονική παράδοση εκτός Αττικής: 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες*


5.4.2 Παραλαβή από κατάστημα

- Παράδοση με Click & Collect: Ο Αγοραστής ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του εντός 2 ωρών από την παραγγελία. Σε αυτήν την περίοδο δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες που δεν είναι σε λειτουργία το επιλεγμένο κατάστημα. Για παράδειγμα, εάν ο Αγοραστής κάνει μια Παραγγελία την Παρασκευή στις 6:00 μ.μ. για να παραλάβει από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ., η παραγγελία θα επιβεβαιωθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο στις 11:00 π.μ. Εάν η Sephora επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ο Αγοραστής μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα του από το επιλεγμένο κατάστημα με τη λήψη αυτού του Email επιβεβαίωσης.

5.4.3 Κανόνες που ισχύουν ανεξάρτητα από τη χώρα παράδοσης

Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερόμενων προθεσμιών παράδοσης για λόγους που δεν αποτελούν ανωτέρα βία, ο Αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την Παραγγελία του, αφού στείλει επίσημη ειδοποίηση στο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sephora για να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση στην εν λόγω επίσημη ειδοποίηση.

Το αίτημα ακύρωσης της Παραγγελίας πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή και με απόδειξη παραλαβής στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ενότητα «Επικοινωνία» στον Ιστότοπο της Sephora, ή τηλεφωνικά στο 2111883041 (δωρεάν υπηρεσία + κόστος κλήσης) κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρονται στην ενότητα « Επικοινωνία» στον Ιστότοπο της Sephora.

Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται με τη μορφή διαδικτυακής πίστωσης (εφόσον ο Αγοραστής υπέβαλε την Παραγγελία μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό πελάτη του) ή με επιστροφή χρημάτων, κατ' επιλογή του Αγοραστή, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής άσκησε το δικαίωμα ακύρωσης της Παραγγελίας του.

*Εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός από αργίες

Άρθρο 6 – Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημέρα παραλαβής του πακέτου που περιέχει τα παραγγελθέντα προϊόντα για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει την απόφασή του. Σε περίπτωση δωροκάρτας που αγοράστηκε από τον Ιστότοπο, ο Αγοραστής θα έχει προθεσμία 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την επιβεβαίωση της Παραγγελίας του προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η δωροκάρτα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Στην πραγματικότητα, σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε οποιαδήποτε μορφή.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν δύναται να ασκηθεί για Παραγγελίες που αφορούν:

την προμήθεια αγαθών που έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 των παρόντων ΓΟΠ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ

Ο Αγοραστής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο όσον αφορά την προθεσμία και τους όρους επιστροφής των προϊόντων, μπορεί να λάβει επιστροφή χρημάτων για τα επιστρεφόμενα προϊόντα καθώς και για τα έξοδα παράδοσης (με το τυπικό κόστος) της Παραγγελίας. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά άλλως από τον Αγοραστή, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λάβει την επιστροφή χρημάτων μέσω διαδικτυακής μεταφοράς πίστωσης

Ο Αγοραστής ή, κατά περίπτωση, ο παραλήπτης της Παραγγελίας, πρέπει να ενημερώσει την Sephora σχετικά με την επιθυμία του να υπαναχωρήσει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής μπορεί, ειδικότερα, να χρησιμοποιήσει το πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης που παρατίθεται στο Παράρτημα των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και να το αποστείλει στην ακόλουθη διεύθυνση: Κατάστημα Sephora Βριλήσσια, Λεωφόρος Πεντέλης 72, 15235 Αθήνα ή μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: estoregr@sephora.gr. Εάν ο Αγοραστής ειδοποιήσει τη Sephora σχετικά με την επιθυμία του να υπαναχωρήσει ακόμη και πριν από την παραλαβή του δέματος, ο Πελάτης θα ενημερώνεται ότι δεν είναι τεχνικά δυνατό για τη Sephora να διακόψει την αποστολή των προϊόντων μετά την επικύρωση της Παραγγελίας. Στη συνέχεια, η Παραγγελία θα αποσταλεί στον Αγοραστή και ο Αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα σχετικά προϊόντα εντός μέγιστης περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που η Sephora ενημερώθηκε σχετικά
 • να επιστρέψει τα σχετικά προϊόντα σε ένα από τα φυσικά καταστήματα Sephora που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως «αποκλειστικά στο διαδίκτυο» κατά την υποβολή της Παραγγελίας του Αγοραστή αποκλείονται και δεν μπορούν να επιστραφούν ή να γίνει ανταλλαγή τους σε φυσικά καταστήματα. Μπορούν να επιστραφούν ή να γίνει ανταλλαγή τους μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. .

Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλες τις μεθόδους επιστροφής (στο κατάστημα ή ταχυδρομικά):

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στη Sephora σε κατάσταση κατάλληλη για μετέπειτα εμπορία (προϊόντα σε άριστη κατάσταση συνοδευόμενα από την αρχική τους συσκευασία, αξεσουάρ, οδηγίες κ.λπ.) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής ενημέρωσε τη Sephora για την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι επιστροφές προϊόντων μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τον αριθμό της Παραγγελίας, ο οποίος θα αναγράφεται είτε στο έντυπο Επιστροφής παραγγελίας που αποστέλλεται με τα παραδοθέντα προϊόντα, υπογεγραμμένο από τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της Παραγγελίας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Ο Αγοραστής και ο παραλήπτης της Παραγγελίας, αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον Αγοραστή, ενημερώνονται ότι η χρήση του εντύπου Επιστροφής παραγγελίας διευκολύνει τη διεκπεραίωση της επιστροφής για τη Sephora. Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας, αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο από τον Αγοραστή, καλείται επομένως να κάνει χρήση του σχετικού εντύπου Επιστροφής παραγγελίας.

Σε περίπτωση δωροκαρτών που αγοράστηκαν από τον Ιστότοπο της Sephora, οι όροι επιστροφής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 6 θα ισχύουν μόνο εάν η δωροκάρτα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει πριν από τη λήξη της σχετικής περιόδου. Στην πραγματικότητα, σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε οποιαδήποτε μορφή.

Εάν ο Αγοραστής έχει λάβει μια προσφορά έναντι αγοράς στον Ιστότοπο, δίνοντάς του δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, σε ένα ή περισσότερα προϊόντα που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για την Παραγγελία του και, ως αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο τελευταίος δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την εν λόγω προσφορά, τότε ο Αγοραστής θα αποστείλει στη συνέχεια τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει συνοδευόμενα από τα προσφερόμενα προϊόντα προκειμένου να λάβει την Παραγγελία ως αντάλλαγμα ώστε η Sephora να μπορεί να λάβει υπόψη το αίτημά του για υπαναχώρηση.

Ευθύνη του Αγοραστή μπορεί να προκύψει σε περίπτωση φθοράς του προϊόντος λόγω διαφορετικού χειρισμού από αυτόν που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και, κατά περίπτωση, της σωστής λειτουργίας των προϊόντων..

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις επιστροφές στο κατάστημα:

Η επιστροφή στο κατάστημα είναι δυνατή σε όλα τα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται απόδειξη του ποσού της επιστρεφόμενης Παραγγελίας (για παράδειγμα, το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, της τιμολόγησης κ.λπ.) με την απόδειξη αγοράς της Παραγγελίας.

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για επιστροφές μέσω ταχυδρομείου:

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης επιστρέφοντας ένα προϊόν μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει να ακολουθήσει τις ακόλουθες οδηγίες:
- Να χρησιμοποιήσει την αρχική συσκευασία για την επιστροφή των σχετικών προϊόντων. Να αποστείλει τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και σε κλειστή συσκευασία, συνοδευόμενα από συστημένη επιστολή, ειδοποίηση παράδοσης και συμπληρωμένο έντυπο αναστροφής της πώλησης - ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SEPHORA GREECE
Κατάστημα Βριλησσίων, Λεωφόρος Πεντέλης 72, 15235, Αττική, Ελλάδα.

Η Sephora δεν αποδέχεται δέματα ή επιστολές που έχουν αποσταλεί σε αυτήν με επιβάρυνση του παραλήπτη (εκτός από ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα που πρέπει να αντικατασταθούν υποχρεωτικά). Εάν ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης δεν έχει κανένα έγγραφο που να υποστηρίζει ότι έδωσε το προϊόν σε υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ότι το παρέδωσε σε κατάστημα SEPHORA, τότε την ευθύνη επιστροφής του προϊόντος φέρει ο Αγοραστής/παραλήπτης. Εάν ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας δεν αποδείξει ότι έχει πράγματι διασφαλίσει την επίδοση του προϊόντος σε ταχυμεταφορέα ή κατάστημα, οποιοσδήποτε κίνδυνος σε σχέση με την επιστροφή ενός προϊόντος θα επιβαρύνει τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της Παραγγελίας.

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης Παραγγελίας που ασκεί το δικαίωμα επιστροφής παραγγελθέντων προϊόντων εντός της νομικά καθορισμένης προθεσμίας 14 ημερών μπορεί να καλέσει τη σχετική υπηρεσία ταχυμεταφορών (ACS) στο (+30) 210 8190000 ή (EASYMAIL) στο (+30) 210 6800048, για να ορίσει την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής του πακέτου με τα προς επιστροφή προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να εκτελεστεί εφόσον τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση και σε κλειστή συσκευασία, συνοδευόμενα από συστημένη επιστολή και συμπληρωμένο έντυπο αναστροφής της πώλησης - ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (επισυνάπτεται ως Παράρτημα στους παρόντες όρους).Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση έως και 10 ημερών από την ημέρα που θα γίνει η επιστροφή χρημάτων μέχρι να εμφανιστούν στο λογαριασμό σας.

Άρθρο 7 – Εγγυήσεις

7.1. Νομικές εγγυήσεις

Γενικά, όλα τα προϊόντα προς πώληση στον Ιστότοπο πωλούνται υπό τη νομική εγγύηση συμμόρφωσης και την εγγύηση έναντι κρυφών ελαττωμάτων, επιτρέποντας στον Αγοραστή να επιστρέψει τα ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα χωρίς χρέωση.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ιστότοπού μας δεν φέρουν τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα. Τυχόν προϊόντα που ενδέχεται να τροποποιηθούν, να επισκευαστούν, να εγκατασταθούν ή να υποστούν προσθήκες από τον Αγοραστή δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Δεν ισχύει καμία εγγύηση για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ή κατεστραμμένα προϊόντα, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς τους ή λόγω κακής ή ακατάλληλης χρήσης. Η SEPHORA GREECE διατηρεί πλήρως την κυριότητα των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι την τελική πληρωμή της αξίας τους, η οποία περιλαμβάνει τη βασική αξία των προϊόντων, τυχόν έξοδα και φόρους που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο/απόδειξη, καθώς και τα εφαρμοστέα τέλη αποστολής.

7.1.1 Νομική εγγύηση συμμόρφωσης

Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση και είναι υπεύθυνος για τυχόν ελαττώματα συμμόρφωσης που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για ελαττώματα συμμόρφωσης που προκύπτουν από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτά του έχουν ανατεθεί από τη σύμβαση ή έχουν διενεργηθεί με δική του ευθύνη. :

Το αποκτώμενο αγαθό συμμορφώνεται με τη σύμβαση: 1° εάν είναι κατάλληλο για τη συνήθη προβλεπόμενη χρήση συναφών αγαθών και, κατά περίπτωση: εάν αντιστοιχεί στην περιγραφή που παρέχεται από τον πωλητή και διαθέτει τις ιδιότητες που έχει παρουσιάσει ο πωλητής στον αγοραστή με τη μορφή δείγματος ή μοντέλου

εάν έχει τις ιδιότητες που μπορεί ευλόγως να αναμένει ένας αγοραστής λόγω των δημόσιων δηλώσεων του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου αυτών, ιδιαίτερα με βάση τη διαφήμιση ή την επισήμανση του προϊόντος, ή

2° εάν έχει τα χαρακτηριστικά που ορίζονται με αμοιβαία συμφωνία των μερών ή προορίζεται για ειδική χρήση όπως επιδιώκει ο αγοραστής, η οποία έχει γνωστοποιηθεί στον πωλητή και την οποία έχει αποδεχτεί ο πωλητής

 

7.1.2 Εγγύηση έναντι κρυφών ελαττωμάτων

Ο πωλητής δεσμεύεται από την εγγύηση λόγω κρυφών ελαττωμάτων στο πωληθέν προϊόν που το καθιστούν ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση ή που περιορίζουν την εν λόγω χρήση, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο αγοραστής δεν θα το είχε αγοράσει ή δεν θα είχε δεχτεί να πληρώσει την ίδια αλλά χαμηλότερη μόνο τιμή, εάν είχε γνώση αυτών..

7.1.3 Αποκλεισμός εγγυήσεων

Τα προϊόντα που τροποποιήθηκαν, επισκευάστηκαν, ενσωματώθηκαν ή υπέστησαν προσθήκες από τον Αγοραστή αποκλείονται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν ισχύει για εμφανή ελαττώματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που υπέστησαν ζημιά κατά τη μεταφορά ή την κακή χρήση.

7.2 Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή νομικών εγγυήσεων

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις, ο Αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον Ιστότοπο της Sephora, ή τηλεφωνικά στο 2111883041 (δωρεάν υπηρεσία + κόστος κλήσης) κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναγράφονται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστότοπου της Sephora. Οι εν λόγω διατάξεις δεν αποκλείουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που ορίζεται στο άρθρο 6 ανωτέρω.

7.3 Συνέπειες της εφαρμογής των εγγυήσεων

Ως μέρος της νομικής εγγύησης συμμόρφωσης, η Sephora αναλαμβάνει, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αγοραστή:

 • είτε να αντικαταστήσει το προϊόν με πανομοιότυπο προϊόν ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, ή - να επιστρέψει το ποσό της τιμής του προϊόντος σε περίπτωση που η αντικατάσταση του προϊόντος αποδειχθεί ανέφικτη,
 • Ως μέρος της νομικής εγγύησης έναντι κρυφών ελαττωμάτων, η Sephora, κατ' επιλογή του Αγοραστή, αναλαμβάνει, μετά από αξιολόγηση του ελαττώματος, είτε:
 • Να επιστρέψει ολόκληρη την τιμή του επιστρεφόμενου προϊόντος, ή
 • Να επιστρέψει μέρος της τιμής του προϊόντος, εάν ο Αγοραστής αποφασίσει να κρατήσει το προϊόν.

Άρθρο 8 – Διατήρηση κυριότητας

Η Sephora διατηρεί την πλήρη κυριότητα των προϊόντων που πωλούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση της πλήρους τιμής, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού ποσού, των τελών, των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών.

Άρθρο 9 – Πνευματική ιδιοκτησία

Η επωνυμία Sephora, καθώς και όλα τα εικονιστικά ή μη εικονιστικά εμπορικά σήματα και όλες οι εικονογραφήσεις, οι εικόνες και τα λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, της Πολιτικής Απορρήτου και Χρήσης Cookies) είναι και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sephora ή του κατόχου των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε συνολική ή μερική αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, απεικονίσεων, εικόνων και λογότυπων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο και μέσο χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Sephora ή του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, σχέδια και μοντέλα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που εμφανίζονται ή/και χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο. .

Άρθρο 10 – Υπογραφές και αποδεικτικά στοιχεία

Η Sephora εργάζεται για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των πελατών της διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αλλά και ο Αγοραστής διαδραματίζει κάποιον ρόλο όσον αφορά την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο Αγοραστής πρέπει να διατηρεί την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών του, για παράδειγμα, με το να μην γνωστοποιεί σε κανέναν το όνομα χρήστη (διεύθυνση email του Αγοραστή) ή/και τον κωδικό πρόσβασής του και αλλάζοντας τακτικά τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί. Ως εκ τούτου, η Sephora δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον Αγοραστή σε οποιοδήποτε άτομο που έχει χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (διεύθυνση email του Αγοραστή) ή/και τον κωδικό πρόσβασής του. Επομένως, η χρήση του ονόματος χρήστη (διεύθυνση email του Αγοραστή) ή/και του κωδικού πρόσβασης του Αγοραστή θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του και της οφειλής, κατόπιν επικύρωσης της Παραγγελίας, των αντίστοιχων ποσών. Η Sephora δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αθέμιτη χρήση των εν λόγω πληροφοριών. Η παροχή του αριθμού της πιστωτικής κάρτας και η τελική επικύρωση της Παραγγελίας θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της αποδοχής της εν λόγω Παραγγελίας και θα καθιστά απαιτητά και πληρωτέα τα ποσά που προκύπτουν από την καταχώριση των προϊόντων που εμφανίζονται στην Παραγγελία. Τα μηχανογραφημένα αρχεία που τηρούνται στα υπολογιστικά συστήματα της Sephora και σε αυτά των συνεργατών της θεωρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία των επικοινωνιών, Παραγγελιών και πληρωμών μεταξύ των Μερών. Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλα τα δεδομένα, οι πληροφορίες, τα αρχεία και τυχόν άλλα ψηφιακά στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των Μερών θα αποτελούν αποδεκτά, έγκυρα, εκτελεστά αποδεικτικά στοιχεία και θα έχουν την αποδεικτική ισχύ μιας ιδιωτικής πράξης..

Τα Μέρη αναλαμβάνουν να μην αμφισβητήσουν το παραδεκτό, την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή την αποδεικτική ισχύ των προαναφερθέντων στοιχείων ηλεκτρονικής φύσης ή σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση την ηλεκτρονική τους φύση. Εκτός εάν αποδειχτεί διαφορετικά, τα στοιχεία αυτά θα είναι έγκυρα και εκτελεστά μεταξύ των Μερών με τον ίδιο τρόπο, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια αποδεικτική ισχύ όπως οποιοδήποτε έγγραφο που προετοιμάζεται, παραλαμβάνεται ή φυλάσσεται εγγράφως..

Άρθρο 11 – Κώδικας δεοντολογίας

Η Sephora τηρεί και συμμορφώνεται με όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις διαδικτυακές πωλήσεις και τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς και όλες τις σχετικές διατάξεις .

Άρθρο 12 – Εξυπηρέτηση Πελατών / Υπηρεσία Διαμεσολάβησης

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση μιας Παραγγελίας, επιστροφές, παράπονα σχετικά με Παραγγελίες ή οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora τηλεφωνικά στο 2111883041 (δωρεάν υπηρεσία + κόστος κλήσης) κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναγράφονται στην ενότητα «Επικοινωνία» στον Ιστότοπο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών: κάντε κλικ εδώ

Άρθρο 13 – Ευθύνη

13.1 Ικανότητα

Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας, ο Αγοραστής δηλώνει ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γεγονός που του επιτρέπει να δεσμευτεί ως προς τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τη Sephora να επαληθεύσει τη δικαιοπρακτική ικανότητα των επισκεπτών και των Αγοραστών της. Κατά συνέπεια, εάν ένα άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, παραγγείλει προϊόντα από τον Ιστότοπο της Sephora, οι νόμιμοι διαχειριστές του (συγκεκριμένα γονείς, κηδεμόνες) θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εν λόγω Παραγγελία και θα πρέπει, ειδικότερα, να καταβάλουν το αντίτιμό της.

13.2 Περιορισμός της ευθύνης

Η Sephora δεν φέρει καμία ευθύνη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης σε περίπτωση που η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της αποδίδεται σε τρίτο μέρος, ακόμη και όταν μπορεί να προβλεφθεί, λόγω υπαιτιότητας του Αγοραστή ή επέλευσης συμβάντος ανωτέρας βίας όπως ορίζεται από τα δικαστήρια ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος που δεν βρισκόταν εύλογα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Sephora. Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες στον Ιστότοπο παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με, μεταξύ άλλων, την ακεραιότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, τη μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών, των προϊόντων, των αξεσουάρ και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο της Sephora, αλλά ούτε και σχετικά με την καταλληλότητα της σκοπούμενης χρήσης αυτών από πλευράς του Αγοραστή. Η SEPHORA ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΘΕΙ ΟΤΙ Η SEPHORA ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΗ SEPHORA. Κάθε αξίωση ενός χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των Αγοραστών, έναντι της Sephora θα πρέπει να διατυπώνεται εντός 6 μηνών από την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί το αντικείμενο της αξίωσης

Άρθρο 14 – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Sephora συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή καθώς και, κατά περίπτωση, του παραλήπτη της Παραγγελίας. Οι σκοποί, οι παραλήπτες, οι περίοδοι διατήρησης και οι όροι υπό τους οποίους η Sephora συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ορίζονται στην «Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα και Cookies» στον Ιστότοπο, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία..

Άρθρο 15 – Τροποποιήσεις

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν αλλαγές, η Sephora συμβουλεύει τον Αγοραστή και γενικά κάθε χρήστη να διαβάζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τις Ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου και τους Γενικούς όρους Χρήσης, καθώς και την «Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα και Cookies» του Ιστότοπου σε τακτική βάση. Η Παραγγελία θα υπόκειται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της..

Άρθρο 16 – Γενικά

16.1 Μερική μη εγκυρότητα

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ κριθούν ή κηρυχθούν άκυρες δυνάμει νόμου, κανονισμού ή κατόπιν τελεσίδικης απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ και παράγουν αποτελέσματα..

16.2 Μη παραίτηση

Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν ενημέρωσε το έτερο Μέρος σχετικά με τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΠ δεν μπορεί να ερμηνευθεί μελλοντικά ως παραίτηση από την εν λόγω υποχρέωση.

16.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι Παραγγελίες υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής του Αγοραστή ή τον τόπο από τον οποίο υποβλήθηκε η Παραγγελία. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ, ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ SEPHORA ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. .

16.4 Διάρκεια

Οι ΓΟΠ ισχύουν για ολόκληρη την περίοδο κυκλοφορίας των προϊόντων που προσφέρονται στο διαδίκτυο από τη Sephora μέχρι το τέλος των περιόδων εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση, η ρήτρα ευθύνης παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη των ΓΟΠ.

Παράρτημα 1: Πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση. Σας συμβουλεύουμε επίσης να προσδιορίσετε τη διεύθυνση email και τον αριθμό παραγγελίας σας)

Tελευταία ανανέωση 17.07.2023