ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης (εφεξής «ΓΟΠ» ή «Γενικοί Όροι Πώλησης»), ο Αγοραστής και η Sephora αναφέρονται μεμονωμένα ή συλλογικά ως το «Μέρος» ή τα «Μέρη».

Με την ιδιότητά της ως μέλους ενός δικτύου επιλεκτικής διανομής, η Sephora διαθέτει τα προϊόντα που υπάρχουν στην τοποθεσία εξ αποστάσεως πωλήσεών της αποκλειστικά στο λιανικό εμπόριο και στους τελικούς καταναλωτές.

Με τον τρόπο αυτό, οι αγορές που λαμβάνουν χώρα μέσω του Ιστοτόπου πραγματοποιούνται από ιδιώτες μη επαγγελματίες για ιδία χρήση (ή για σκοπούς προσφοράς δώρων εντός του οικογενειακού κύκλου). Ως εκ τούτου, ο Αγοραστής, πριν από την πραγματοποίηση της Παραγγελίας του, δηλώνει ότι η αγορά προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου δεν συνδέεται άμεσα με επαγγελματική δραστηριότητα και αφορά αυστηρά προσωπική χρήση.

Η Sephora μπορεί να προβεί στην ακύρωση ή στην άρνηση οποιασδήποτε Παραγγελίας η οποία δεν προορίζεται για διάθεση στο λιανικό εμπόριο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Άρθρο 3.4 των παρόντων ΓΟΠ.

Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης είναι, αφενός, η ενημέρωση κάθε υποψήφιου Αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους ο πωλητής (εφεξής η «Sephora» ή ο «Πωλητής») προβαίνει στην πώληση και την παράδοση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν και, αφετέρου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Μερών στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων από τη Sephora στον καταναλωτή (ανωτέρω και εφεξής ο «Αγοραστής»). Ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, υπό τους όρους που προβλέπονται στους παρόντες ΓΟΠ για το σύνολο των πωλήσεων προϊόντων που προσφέρονται από τη Sephora μέσω του Ιστοτόπου της, ο οποίος είναι προσβάσιμος:


- μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση
www.sephora.gr,

- μέσω των υπηρεσιών «Appstore» και «Playstore» με τη μορφή εφαρμογής για κινητά, η οποία προορίζεται για χρήση σε συμβατές συσκευές iOS και Android,

(εφεξής και ανωτέρω ο «Ιστότοπος»)

Οι ΓΟΠ είναι προσβάσιμοι οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός συνδέσμου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας του Ιστοτόπου, καθώς και στη σελίδα επικύρωσης της Παραγγελίας. Η Sephora προσκαλεί τον Αγοραστή να τους κατεβάσει και να τους αποθηκεύσει.

Πριν από την πληρωμή και προκειμένου να επικυρωθεί η Παραγγελία του, ο Αγοραστής πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί, σημειώνοντας στο πλαίσιο ελέγχου, τους ΓΟΠ που διατίθενται σε μορφή η οποία επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους.

 

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης. Ωστόσο, οι Γενικοί Όροι Πώλησης που ισχύουν για την Παραγγελία είναι αυτοί που γίνονται αποδεκτοί από τον Αγοραστή κατά την υποβολή της Παραγγελίας του.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης συμπληρώνονται από τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και από την πολιτική «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies». 

Άρθρο 2 – Εταιρική ταυτότητα

Επωνυμία: SEPHORA

Διεύθυνση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7.

Ταχυδρομικός κώδικας: 11742

Πόλη: Αθήνα

Χώρα: Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2130883500

 E-mail : info@sephora.gr

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα ή με μια Παραγγελία, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα Sephora Beauty Advisors καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο2111883041 κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

 

Άρθρο 3 – Κατάρτιση της σύμβασης και παραγγελίες

3.1 Τιμές

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μέσω διαδικτύου στον Ιστότοπο της Sephora, οι οποίες αναγράφονται σε ευρώ, είναι αυτές που ισχύουν κατά την υποβολή της Παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορεί να τροποποιηθούν από τη Sephora οποιαδήποτε στιγμή πριν από την Παραγγελία. Ο Αγοραστής θα ειδοποιηθεί σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση πριν από την υποβολή οποιασδήποτε Παραγγελίας. Οι τιμές ισχύουν για πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Στις εν λόγω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται επιπλέον της τιμής των αγορασθέντων προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα αναφέρονται πριν την υποβολή της Παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι διαφορετικοί τρόποι αποστολής ορίζονται παρακάτω στους ΓΟΠ και αναφέρονται επίσης στον Ιστότοπο. Ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω τροποποίηση από τη Sephora οποιαδήποτε στιγμή, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις Παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η Sephora συμβουλεύει επίσης όλους τους Αγοραστές να συμβουλεύονται τακτικά τους ΓΟΠ που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει την ημέρα υποβολής της Παραγγελίας. Κάθε αλλαγή στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα στην τιμή των προϊόντων που πωλεί η Sephora στον Ιστότοπό της, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις Παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

3.2 Χαρακτηριστικά των προϊόντων

3.2.1 Γενικές διατάξεις

Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα προϊόντα από τις διαφορετικές κατηγορίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο της Sephora.


Η Sephora μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις της σειράς των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στον Ιστότοπό της οποιαδήποτε στιγμή, ιδίως βάσει των περιορισμών που συνδέονται με τους προμηθευτές της, με την επιφύλαξη των Παραγγελιών που έχουν υποβληθεί από τον Αγοραστή.


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους, οποιαδήποτε συμπληρωματική ερώτηση ή αίτημα παροχής συμβουλών, ο Αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα Sephora Beauty Advisors καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο2111883041. Όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την  εβδομάδα, που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να μεταβεί σε ένα κατάστημα Sephora, σε φυσικά σημεία πώλησης, προκειμένου να λάβει εξατομικευμένες συμβουλές και να δοκιμάσει τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από τη Sephora.

3.3 Διαθεσιμότητα

Οι προσφορές που παρουσιάζει η Sephora ισχύουν εφόσον έχουν ανακοινωθεί στον Ιστότοπο και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Όταν ο Αγοραστής επιλέξει παράδοση μέσω της υπηρεσίας «Click & Collect» ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν αναζητούνται απευθείας στο απόθεμα ενός καταστήματος Sephora. Στο εν λόγω κατάστημα ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πωλήσεις ταυτόχρονα με την υποβολή μιας Παραγγελίας στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, αποστέλλεται στον Αγοραστή επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 5.2.1 (iii) και 5.4.2. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων της Παραγγελίας για παράδοση μέσω της υπηρεσίας «Click & Collect» ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς θεωρείται εγγυημένη για τον Αγοραστή μόνο μετά τη λήψη του εν λόγω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Σε κάθε περίπτωση, και σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας των προϊόντων μετά την υποβολή της Παραγγελίας, ο Αγοραστής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το συντομότερο δυνατό και εντός 3 καθημερινών ημερών της εβδομάδας σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την ολική ή μερική ακύρωση της Παραγγελίας του.

Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης της Παραγγελίας:

- Η Παραγγελία που υπέβαλε ο Αγοραστής θα ακυρωθεί αυτόματα και ο τραπεζικός του λογαριασμός δεν θα χρεωθεί. 

- Ο Αγοραστής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης της Παραγγελίας:

- Η Παραγγελία του Αγοραστή θα επικυρωθεί εν μέρει και ο τραπεζικός του λογαριασμός θα χρεωθεί μόνο με τα ποσά που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα προϊόντα.

- Η Παραγγελία του Αγοραστή θα ακυρωθεί εν μέρει όσον αφορά τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα και ο τραπεζικός του λογαριασμός δεν θα χρεωθεί με οποιοδήποτε ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά.

- Στον Αγοραστή θα παραδοθούν τα διαθέσιμα προϊόντα.

3.4 Παραγγελία

Πριν από την επικύρωση της Παραγγελίας του, ο Αγοραστής δύναται να προβεί στον έλεγχο του σχεδίου Παραγγελίας του και στη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων. Πρέπει επίσης να αποδεχτεί ρητά τους ΓΟΠ, τους οποίους θα μπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει, συμπληρώνοντας το τετραγωνίδιο που παρέχεται για τον σκοπό αυτόν.

Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως συνάπτεται τη στιγμή που ο Αγοραστής επιβεβαιώνει την Παραγγελία του κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πληρωμή» (εφεξής και ανωτέρω η «Παραγγελία»). Αυτό θεωρείται ως αποδοχή του περιεχομένου και των όρων της σχετικής Παραγγελίας, του γεγονότος ότι η Παραγγελία του συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του, των τιμών, των όγκων, των χαρακτηριστικών, των ποσοτήτων και των χρόνων παράδοσης των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση και παραγγέλθηκαν από τον Αγοραστή.

Μετά την επικύρωση του σταδίου αυτού, ο Αγοραστής δεν θα είναι πλέον σε θέση να ακυρώσει την Παραγγελία του. Ειδική πρόβλεψη για Παραγγελίες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του Ιστοτόπου ο οποίος είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.sephora.fr: ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την Παραγγελία του εντός 15 λεπτών από την επικύρωση της πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί «ακύρωση της παραγγελίας μου», το οποίο είναι διαθέσιμο στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας ή στον λογαριασμό του. Η ακύρωση θα ισχύει για το σύνολο της Παραγγελίας, χωρίς τη δυνατότητα μερικής ακύρωσης. Η πώληση θα έχει οριστικό χαρακτήρα (με την επιφύλαξη της άσκησης από τον Αγοραστή του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης). Η Παραγγελία θα επιβεβαιωθεί στον Αγοραστή με κάθε κατάλληλο μέσο (η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας»), ενώ κατά την αποστολή της Παραγγελίας θα του αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν πρόκειται για παραγγελία που παραδίδεται μέσω της υπηρεσίας «Click & Collect» ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα της Παραγγελίας αποτελεί ταυτόχρονα τόσο την Επιβεβαίωση Παραγγελίας όσο και το ηλεκτρονικό μήνυμα αποστολής της Παραγγελίας.

Η Sephora συνιστά στον Αγοραστή να διατηρήσει τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Αγοραστής ενημερώνεται ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει ο Αγοραστής. Επίσης, η Sephora δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος κατά τη συμπλήρωση της σχετικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μη λήψης του μηνύματος επιβεβαίωσης της Παραγγελίας για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η πώληση θα θεωρείται οριστική, εκτός αν η Παραγγελία ακυρωθεί από τη Sephora, ιδίως εξαιτίας μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Ωστόσο, ο Αγοραστής δύναται να προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης.

Η Sephora έχει το δικαίωμα να εισπράξει εις ολόκληρον την τιμή που αντιστοιχεί στην Παραγγελία: 

- Σε περίπτωση πληρωμής που καταβάλλεται με χρήση δωροκαρτών Sephora, κουπονιών ή/και διαδικτυακών περιουσιακών στοιχείων: από τη στιγμή Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας.

- Σε περίπτωση πληρωμής που πραγματοποιείται στο κατάστημα: κατά την ολοκλήρωση της αγοράς στο ταμείο.
- Σε περίπτωση πληρωμής που πραγματοποιείται με άλλες μεθόδους οι οποίες γίνονται δεκτές στον Ιστότοπο σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρακάτω: μόλις αποσταλεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενημερώνει τον Αγοραστή για την αποστολή της Παραγγελίας του.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές που λαμβάνουν χώρα μέσω του Ιστοτόπου αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες μη επαγγελματίες και γίνονται για δική τους χρήση (ή για σκοπούς προσφοράς δώρων εντός του οικογενειακού κύκλου). Γι’ αυτόν τον λόγο η Sephora πουλά τα προϊόντα της μόνο σε ποσότητες που αντιστοιχούν στις συνήθεις μέσες ανάγκες ενός νοικοκυριού. Υπό τον έλεγχο δικαστή σε περίπτωση διαφωνίας, η Sephora δύναται να αρνηθεί ή να ακυρώσει, για νόμιμο λόγο, οποιαδήποτε Παραγγελία σε περίπτωση που ο αριθμός των προϊόντων ή το ποσό που πρέπει να καταβληθεί (για μία ή περισσότερες σωρευτικές παραγγελίες) δεν αντιστοιχεί στη συνήθη μέση χρήση ενός νοικοκυριού, οποιαδήποτε Παραγγελία η οποία θα επέτρεπε να υποτεθεί ότι ο Αγοραστής ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή, γενικότερα, οποιαδήποτε μη κανονική Παραγγελία κατά την έννοια της νομολογίας που εφαρμόζεται στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Τέλος, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αναστολή ή την ακύρωση οποιαδήποτε εκτέλεσης Παραγγελίας ή/και παράδοσης, όποια κι αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού από τον Αγοραστή, στην περίπτωση παρατυπίας ως προς την καταβολή ή σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου της Sephora, ακόμα και σε περίπτωση προηγούμενων Παραγγελιών

Άρθρο 4 – Πληρωμή

Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να διευθετήσει την πληρωμή της Παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου, τηλεφωνικά ή/και στο κατάστημα, σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται παρακάτω. Ο Αγοραστής εγγυάται στη Sephora ότι του έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει ώστε να πληρώσει για την Παραγγελία του.

4.1 Μέσα πληρωμής στον Ιστότοπο

4.1.1 Τραπεζικές κάρτες

Οι τραπεζικές κάρτες που γίνονται δεκτές στον Ιστότοπο είναι οι εξής: Debit card, Visa και Master Card. Η πληρωμή μέσω Debit cardείναι διαθέσιμη μέσω των δικτύων Visa και MasterCard. Οι εν λόγω κάρτες πληρωμής πρέπει να έχουν εκδοθεί από τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Μονακό. 

Οι Αγοραστές που διαθέτουν συμβατό εξοπλισμό iOS έχουν επίσης τη δυνατότητα να πληρώσουν για την Παραγγελία που πραγματοποίησαν στον Ιστότοπο μέσω Apple χρησιμοποιώντας μια ενεργή τραπεζική κάρτα.

4.1.2 Δωροκάρτες Sephora

Υπάρχουν δύο τύποι δωροκάρτας: η φυσική και η άυλη. Οι όροι χρήσης αυτών των δύο τύπων δωροκάρτας είναι ίδιοι.

Η δωροκάρτα Sephora μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο πιστωτικό της υπόλοιπο κατά την υποβολή της Παραγγελίας, και να συμπληρώσει άλλο μέσο πληρωμής αποδεκτό από τη Sephora. Σε κάθε Παραγγελία γίνονται δεκτές έως πέντε δωροκάρτες εντός ορίου μέγιστου ποσού 1.000 € για όλες τις δωροκάρτες μαζί.

Οι δωροκάρτες Sephora δεν γίνονται δεκτές για παραγγελίες που παραδίδονται μέσω υπηρεσίας «Click & Collect» ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Δεν είναι δυνατή η χρήση μιας δωροκάρτας για την αγορά άλλων δωροκαρτών.


4.1.3 Paypal

Ο Αγοραστής δύναται να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του στην PayPal προκειμένου να διευθετήσει την πληρωμή των Παραγγελιών που πραγματοποιεί μέσω του Ιστοτόπου σε 1 ή 4 δόσεις (το εν λόγω πρόγραμμα πληρωμών είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τους όρους της PayPal για επιλέξιμες αγορές αξίας μεταξύ 30 και 2.000 ευρώ). Οι επιλογές καταβολής της πληρωμής σε 1 ή 4 δόσεις που παρέχει η PayPal διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής που ορίζει η Paypal στους Γενικούς Όρους Χρήσης της, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ

4.1.5 Διαδικτυακά περιουσιακά στοιχεία

Τα διαδικτυακά περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται αποκλειστικά από τη Sephora και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δικαιούχο τους αποκλειστικά στον Ιστότοπο της Sephora. Ισχύουν για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και δεν είναι δυνατή η χρήση τους σε καταστήματα.

4.1.4 Αντικαταβολή

Ο Αγοραστής πληρώνει το ακριβές ποσό της παραγγελίας και τα έξοδα αποστολής της (συμπεριλαμβανομένου του κόστους αντικαταβολής) στον αντιπρόσωπο της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, κατά την παράδοση της παραγγελίας στον Αγοραστή. Προϋπόθεση για την παράδοση της παραγγελίας είναι η προηγούμενη πληρωμή του κόστους της παραγγελίας και τυχόν εξόδων αποστολής και αντικαταβολής.

4.2 Μέσα πληρωμής μέσω τηλεφώνου (μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών)

Σε περίπτωση αντιμετώπισης δυσκολιών, ο Αγοραστής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταβάλει την πληρωμή για την Παραγγελία του μέσω δωροκαρτών και διαδικτυακών περιουσιακών στοιχείων ή αντικαταβόλη, επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora στο2111883041. ‘Ολο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora.

4.3 Μέσα πληρωμής στο κατάστημα

Ορισμένα καταστήματα Sephora διαθέτουν μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών μέσω του sephora.gr.

Όταν η παραγγελία πραγματοποιείται μέσα από αυτήν την αποκλειστική εφαρμογή, είναι δυνατή η καταβολή της σχετικής πληρωμής στα ταμεία των εν λόγω καταστημάτων.

Στα ταμεία των καταστημάτων αυτών γίνονται δεκτά: 

- Τραπεζικές κάρτες: σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 4.1.1

- Δωροεπιταγές Sephora σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 4.1.2.

- Δωροκάρτες Sephora σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 4.1.2.

- Ταξιδιωτικές επιταγές σε ευρώ.

- Μετρητά για ποσά μέχρι 5.000 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου (πληρωτέο σε Ευρώ).

4.4 Τρόποι πληρωμής

Κάθε Παραγγελία συνεπάγεται πληρωμή. Οι πληρωμές των Παραγγελιών καταβάλλονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών. Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν τον Αγοραστή (μεταξύ αυτών και σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων).

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αναστολή ή την ακύρωση οποιαδήποτε εκτέλεσης Παραγγελίας ή/και παράδοσης, όποια κι αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού από τον Αγοραστή ή, στην περίπτωση παρατυπίας ως προς την καταβολή, ακόμα και σε περίπτωση προηγούμενων Παραγγελιών.

4.5 Ασφάλεια στις συναλλαγές πληρωμών

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληρωμών μέσω τραπεζικής κάρτας στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής πρέπει να διαβιβάσει στη Sephora το οπτικό κρυπτόγραμμα (CVV) το οποίο αναγράφεται στο πίσω μέρος της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιεί.


Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες που συνδέονται με την Παραγγελία του Αγοραστή ενδέχεται να διαβιβαστούν σε όλους τους τρίτους που είναι εξουσιοδοτημένοι από τον νόμο ή έχουν οριστεί από τη Sephora, με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του Αγοραστή, της εγκυρότητας της Παραγγελίας, του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε και της προγραμματισμένης παράδοσης.

Μετά από τον εν λόγω έλεγχο, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του Αγοραστή ή/και οποιασδήποτε πληροφορίας που συνδέεται με την ταυτότητά του. Όλοι οι Αγοραστές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Sephora, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Άρθρο 2 της πολιτικής «
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies».

Η Sephora χρησιμοποιεί ένα ασφαλές εργαλείο πληρωμής, το οποίο ονομάζεται «Cybersource». Η ασφάλεια των πληρωμών βασίζεται στον έλεγχο ταυτότητας του Αγοραστή και στην εμπιστευτικότητα του συνόλου των δεδομένων. Προκειμένου να διασφαλίσει την εν λόγω ασφάλεια, το Cybersource χρησιμοποιεί δοκιμασμένες τεχνικές κρυπτογράφησης και τηρεί τους διάφορους τραπεζικούς κανονισμούς που ισχύουν στη Γαλλία.

Άρθρο 5 – Παράδοση και αποδοχή

5.1 Γενικοί κανόνες

Τα προϊόντα που παρήγγειλε ο Αγοραστής σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ θα παραδοθούν στη διεύθυνση που ορίστηκε από αυτόν ως διεύθυνση παράδοσης στη σχετική Παραγγελία («Διεύθυνση Παράδοσης»). 

Η Sephora πραγματοποιεί παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα.5.2 Χαρακτηριστικά των τρόπων παράδοσης που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος

Οι τρόποι παράδοσης που αναφέρονται παρακάτω δεν είναι διαθέσιμοι για όλα τα προϊόντα, επομένως είναι πιθανό ορισμένοι από αυτούς, ιδίως η παραλαβή στο κατάστημα ή η παράδοση μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, να μην προσφέρονται στον Αγοραστή ως μέρος της Παραγγελίας του.


5.2.1 Μέθοδοι Παράδοσης.

  1. Παράδοση με υπηρεσία ταχυμεταφοράς

Αυτός ο τρόπος παράδοσης είναι διαθέσιμος αποκλειστικά μέσω του www.sephora.gr

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης παραλαμβάνει την Παραγγελία μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και υπογράφει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στην εφαρμογή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Η ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής που υπογράφει ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας συνιστά απόδειξη παράδοσης από τη Sephora και παραλαβής από τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της Παραγγελίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 5.3.2 και 5.3.3.


Σε περίπτωση απουσίας, η υπηρεσία ταχυμεταφοράς επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αγοραστή ή με τον παραλήπτη της Παραγγελίας. Εάν δεν υπάρξει απάντηση από τον παραλήπτη της Παραγγελίας, το πακέτο θα επιστραφεί στη Sephora και το ποσό που καταβλήθηκε για την Παραγγελία θα επιστραφεί στον Αγοραστή, μείον τα έξοδα αποστολής, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά με τον Αγοραστή η χρήση άλλου μέσου επιστροφής.

  1. Παράδοση στο κατάστημα

Η παράδοση στο κατάστημα συνίσταται στην παραλαβή του πακέτου που παραγγέλθηκε και εξοφλήθηκε από τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της Παραγγελίας μέσω του Ιστοτόπου σε ένα από τα καταστήματα Sephora στα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία «Click & Collect».«Click & Collect»:


Όταν ο Αγοραστής επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο παράδοσης στον Ιστότοπο, η Παραγγελία επιβεβαιώνεται εντός 2 ωρών από την υποβολή της. Οι ώρες μη λειτουργίας του επιλεγμένου καταστήματος δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εν λόγω διαστήματος (για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο Αγοραστής πραγματοποιήσει μια Παραγγελία την Παρασκευή στις 6 μ.μ. για παράδοση σε κατάστημα που λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ., η Παραγγελία θα επιβεβαιωθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο στις 11 π.μ.).

Σε περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας της Παραγγελίας (ιδιαίτερα λόγω εκπτώσεων σε εξέλιξη στο επιλεγμένο κατάστημα), ο Αγοραστής λαμβάνει εντός της ίδιας περιόδου των 2 ωρών μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο τον ενημερώνει σχετικά με την ακύρωση της Παραγγελίας του.  Στη συνέχεια, ο Αγοραστής καλείται να πραγματοποιήσει εκ νέου την Παραγγελία του στον Ιστότοπο επιλέγοντας διαφορετικό τρόπο παράδοσης.

Αφού επιβεβαιωθεί η Παραγγελία, με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του μια προθεσμία 7 ημερών για να παραλάβει το πακέτο του. Μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος, η Παραγγελία ακυρώνεται. Το ποσό που καταβλήθηκε για την Παραγγελία θα επιστραφεί στον Αγοραστή, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά με τον Αγοραστή η χρήση άλλου μέσου επιστροφής.

Προκειμένου να παραλάβει το πακέτο του στο κατάστημα, ο Αγοραστής πρέπει να μεταβεί στο επιλεγμένο κατάστημα, να προσκομίσει ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας και τον αριθμό Παραγγελίας που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της Παραγγελίας του. Ένα τρίτο μέρος, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Αγοραστή, μπορεί επίσης να παραλάβει την Παραγγελία. Για τον σκοπό αυτόν, το εν λόγω άτομο θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει το έγγραφο ταυτότητάς του, το έγγραφο ταυτότητας του παραλήπτη της Παραγγελίας, καθώς και τον αριθμό Παραγγελίας. Κατά την παράδοση του πακέτου, ο Αγοραστής, το εξουσιοδοτημένο από τον Αγοραστή πρόσωπο ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας πρέπει να προσκομίσει τα εν λόγω στοιχεία.


5.3 Φθορά, ζημιά, κατεστραμμένο πακέτο

5.3.1 Γενικές διατάξεις 

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας καλείται να ελέγξει την εμφανή κατάσταση του πακέτου και των προϊόντων κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση φθοράς που σχετίζεται με το πακέτο (κατεστραμμένο πακέτο, ανοιχτό πακέτο, ίχνος υγρού κ.λπ.) ή με το/τα προϊόν/-τα που παραγγέλθηκε/-αν (τα/τα προϊόν/-τα λείπει/-ουν ή έχει/-ουν υποστεί φθορά), ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας καλείται να ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω (άρθρα 5.3.2 και 5.3.3. των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης) τα οποία αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τρόπους παράδοσης. 

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας έχει επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sephora προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο επιστροφής του/των κατεστραμμένου/-ων προϊόντος/-ων. Για την επιστροφή των κατεστραμμένων προϊόντων ο Αγοραστής καλείται να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα του υποδειχθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora
Η Sephora καλεί τον Αγοραστή να προβεί στην κοινοποίηση περιστατικών και στη διατύπωση επιφυλάξεων το συντομότερο δυνατό, ιδίως στην περίπτωση παράδοσης κατ’ οίκον μέσω μεταφορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Sephora, εντός 3 ημερών από την παράδοση, προκειμένου να διευκολύνει τη Sephora στην άσκηση των δικαιωμάτων της έναντι του μεταφορέα.


5.3.2 Διαδικασίες που συνιστάται να ακολουθήσετε σε περίπτωση κατεστραμμένου πακέτου

  1. Παράδοση μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς

- Αρνηθείτε την παράδοση και εκφράστε όλες τις επιφυλάξεις σας σχετικά με τη φθορά που εντοπίστηκε με σαφή και αναλυτικό τρόπο. Οι εν λόγω επιφυλάξεις μπορούν να διατυπωθούν από τον Αγοραστή ή τον παραλήπτη της Παραγγελίας στην εφαρμογή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

- Αναφέρετε την άρνηση στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora στο 2111883041. Όλο το 24ωο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

5.3.3 Διαδικασία που συνιστάται να ακολουθήσετε σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του προϊόντος

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας καλείται να ενημερώσει την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora σχετικά με την απουσία ή τη φθορά του προϊόντος στο 2111883041. Όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση.

Η Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora δύναται να ζητήσει φωτογραφίες των προϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διεξαγωγή ελέγχων.

5.4 Χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης αρχίζουν να μετρούν από την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας.

Λαμβάνεται υπόψη χρόνος προετοιμασίας 1-2 καθημερινών ημερών της εβδομάδας** για απλή παράδοση και 0-1 καθημερινών ημερών της εβδομάδας**

Εάν η Παραγγελία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Εξατομικευμένα Προϊόντα, οι προαναφερθέντες χρόνοι προετοιμασίας παρατείνονται κατά 1 επιπλέον εργάσιμη ημέρα.


5.4.1 Παράδοση κατ’ οίκον

  • Απλή παράδοση: 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες* για παραδώσεις Αττικής, 2 εώς 5 εργάσιμες μέρες* για παραδώσεις εκτός Αττικής.


5.4.2 Παράδοση στο κατάστημα

- Παράδοση «Click & Collect»: ο Αγοραστής ενημερώνεται σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του εντός 2 ωρών από την υποβολή της Παραγγελίας. Οι ώρες μη λειτουργίας του επιλεγμένου καταστήματος δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εν λόγω διαστήματος (για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο Αγοραστής πραγματοποιήσει μια Παραγγελία την Παρασκευή στις 6 μ.μ. για παράδοση σε κατάστημα που λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ., η Παραγγελία θα επιβεβαιωθεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο στις 11 π.μ.). Εφόσον η διαθεσιμότητα των προϊόντων επιβεβαιωθεί από τη Sephora, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα προϊόντα του από το επιλεγμένο κατάστημα αφού λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

5.4.8 Ισχύοντες κανόνες παράδοσης

Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω προθεσμιών η οποία δεν σχετίζεται με ένα γεγονός ανωτέρας βίας, ο Αγοραστής δύναται να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας του μετά την αποστολή επίσημης ειδοποίησης στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora προκειμένου να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός εύλογου επιπλέον χρόνου και εάν η εν λόγω επίσημη ειδοποίηση αποβεί άκαρπη..

Το αίτημα ακύρωσης της Παραγγελίας πρέπει να υποβληθεί μέσω συστημένης επιστολής συνοδευόμενης από βεβαίωση παραλαβής στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora ή τηλεφωνικά στο 2111883041. Όλο το 24 ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδακατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora. 

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει, κατ' επιλογή του Αγοραστή, με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της Παραγγελίας ή με τη μορφή διαδικτυακού πιστωτικού σημειώματος (εφόσον ο Αγοραστής πραγματοποίησε την Παραγγελία μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό πελάτη του), το συντομότερο δυνατό και το αργότερο από την ημερομηνία  ο Αγοραστής άσκησε το δικαίωμά του για ακύρωση της Παραγγελίας του.

Άρθρο 6 – Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής του πακέτου το οποίο περιέχει τα προϊόντα που παρήγγειλε, προκειμένου να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασής του. Στην περίπτωση δωροκάρτας που αγοράζεται μέσω του Ιστοτόπου, ο Αγοραστής έχει στη διάθεσή του προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επιβεβαίωση της Παραγγελίας του, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι η δωροκάρτα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης ή επιστροφής χρημάτων σε οποιαδήποτε μορφή.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν είναι δυνατό να ασκηθεί για Παραγγελίες οι οποίες αφορούν:

- την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι δυνατό να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας,

- την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα (ιδίως οι υπηρεσίες που συνδέονται με το «Εργαστήριο Χαρακτικής» δεν υπόκεινται σε δικαίωμα υπαναχώρησης).


Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εγγυήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 των παρόντων ΓΟΠ οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.


Ο Αγοραστής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ως προς τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής των προϊόντων, δύναται να λάβει επιστροφή χρημάτων για τα επιστρεφόμενα προϊόντα αλλά όχι για τα έξοδα αποστολής, τα οποία επιβαρύνουν τον Αγοραστή (εκτός αν υπάρχει σφάλμα στην παραγγελία και σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τα
Sephora).  Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της αρχικής συναλλαγής, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά από τον Αγοραστή η χρήση διαφορετικού μέσου επιστροφής. Εάν η πληρωμή έλαβε χώρα στο κατάστημα, ο Αγοραστής δύναται να μεταβεί στο κατάστημα προκειμένου να γίνει επιστροφή χρημάτων με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά. Εάν δεν το επιθυμεί, τα χρήματα μπορούν να του επιστραφούν με τη μορφή πιστωτικού σημειώματος.

Ο Αγοραστής ή, κατά περίπτωση, ο παραλήπτης της Παραγγελίας, οφείλει:

- να ενημερώσει τη Sephora σχετικά με την επιθυμία του να υπαναχωρήσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας με σαφή δήλωση ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο στο παράρτημα των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: Sephora Eshop Λεωφόρος Πεντέλης 72, Βριλήσσια, Ελλάδα, Τ.Κ. 15235  ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: serviceclients@sephora.fr. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ειδοποιήσει τη Sephora σχετικά με την επιθυμία του να υπαναχωρήσει πριν καν παραλάβει το πακέτο του, ενημερώνεται ότι δεν είναι τεχνικά δυνατό η Sephora να διακόψει την αποστολή των προϊόντων μετά την επικύρωση της Παραγγελίας του. Η Παραγγελία θα αποσταλεί στον Αγοραστή και ο Αγοραστής αναλαμβάνει, να επιστρέψει τα σχετικά προϊόντα εντός μέγιστης προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών στη Sephora.

- να επιστρέψει τα σχετικά προϊόντα σε κατάστημα Sephora της Ελλάδας σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε σημεία παραλαβής.

Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους τρόπους επιστροφής (σε κατάστημα ή μέσω ταχυδρομείου):

Τα προϊόντα πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν στη Sephora σε κατάσταση που να επιτρέπει την εκ νέου εμπορική τους προώθηση (προϊόντα σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και συνοδευόμενα, κατά περίπτωση, από αξεσουάρ, οδηγίες κ.λπ.) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής ενημέρωσε τη Sephora για την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Επιστρεφόμενα προϊόντα που αποστέλλονται μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά. Ο Αγοραστής και ο παραλήπτης της Παραγγελίας, εάν διαφέρει από τον Αγοραστή, ενημερώνονται ότι η χρήση του Εντύπου Επιστροφής που εκδόθηκε από τη Sephora και η αναφορά του αντίστοιχου αριθμού Παραγγελίας διευκολύνουν την επεξεργασία της επιστροφής από τη Sephora. Συνεπώς, ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας, εάν διαφέρει από τον Αγοραστή, καλείται να κάνει χρήση αυτού του Εντύπου Επιστροφής. Το εν λόγω Έντυπο Επιστροφής είναι διαθέσιμο στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Αγοραστή, στην ενότητα «Βοήθεια» του Ιστοτόπου της Sephora (κάνοντας κλικ στο πεδίο «Παραγγελία», «Οι επιστροφές προϊόντων και οι επιστροφές χρημάτων μου» και έπειτα «Πώς να επιστρέψω ένα προϊόν;») ή κατόπιν επικοινωνίας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora.

Σχετικά με τις δωροκάρτες που αγοράζονται μέσω του Ιστοτόπου της Sephora, οι όροι επιστροφής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 6 ισχύουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η δωροκάρτα δεν έχει χρησιμοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει πριν από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω προθεσμίας. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης ή επιστροφής χρημάτων σε οποιαδήποτε μορφή.

Εάν ο Αγοραστής έχει επωφεληθεί από μια προσφορά στα πλαίσια μιας αγοράς που πραγματοποίησε τον Ιστότοπο, η οποία του δίνει το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, να αποκτήσει ένα ή περισσότερα προϊόντα που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για την Παραγγελία του, και ως αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο τελευταίος παύει να είναι δικαιούχος της εν λόγω προσφοράς. Ο Αγοραστής καλείται στη συνέχεια να αποστείλει το/τα προϊόν/-τα που επιθυμεί να επιστρέψει συνοδευόμενο/-α από το/τα προϊόν/-τα προσφοράς που έλαβε ως αντάλλαγμα για την Παραγγελία του/των επιστρεφόμενου/-ων προϊόντος/-ων, προκειμένου η Sephora να εξετάσει το αίτημα υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση υποβάθμισης του προϊόντος ως αποτέλεσμα χειρισμών διαφορετικών από αυτούς που είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και, κατά περίπτωση, της εύρυθμης λειτουργίας των προϊόντων, ενδέχεται να προκύψει ευθύνη του Αγοραστή.

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για επιστροφές στο κατάστημα:

Επιστροφές προϊόντων μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα καταστήματα Sephora στη μητροπολιτική Γαλλία, το Μονακό ή το Λουξεμβούργο, με την επιφύλαξη προσκόμισης αποδεικτικού του ποσού της επιστρεφόμενης Παραγγελίας (για παράδειγμα, ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης Παραγγελίας, τιμολόγιο κ.λπ.).

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για επιστροφές μέσω ταχυδρομείου:

Ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης επιστρέφοντας ένα προϊόν ταχυδρομικώς καλείται να το κάνει ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

- Χρήση της αρχικής συσκευασίας για την επιστροφή του/των σχετικού/-ών προϊόντος/-των

- Αποστολή του προϊόντος μέσω ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την προπληρωμένη ετικέτα επιστροφής Colissimo που είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του πελάτη ή με δικά του έξοδα μέσω συστημένης επιστολής συνοδευόμενης από βεβαίωση παραλαβής στην εξής διεύθυνση:

Sephora Eshop

Λεωφόρος Πεντέλης 72, Βριλήσσια

Ελλάδα

Τ.Κ.: 15235Η Sephora δεν δέχεται πακέτα ή δέματα για τα οποία υπάρχουν οφειλόμενα ταχυδρομικά τέλη.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ή ο παραλήπτης της Παραγγελίας δεν αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει την παράδοση του προϊόντος σε μεταφορέα ή σε κατάστημα, οποιοσδήποτε κίνδυνος που συνδέεται με την επιστροφή ενός προϊόντος συνιστά ευθύνη του Αγοραστή ή του παραλήπτη της Παραγγελίας.

Άρθρο 7 – Εγγυήσεις

7.1. Νομικές εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ιστοτόπου καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης  και την εγγύηση έναντι κρυφών ελαττωμάτων

Ο επαγγελματίας που είναι υπεύθυνος για τις νόμιμες εγγυήσεις συμμόρφωσης και τις εγγυήσεις έναντι κρυφών ελαττωμάτων είναι η SEPHORA SAS, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι τα εξής:

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7., 11742 Αθήνα, Ελλάδα

2130883500

Email :info@sephora.gr

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που προκύπτουν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα τροποποίησης, επισκευής, ενσωμάτωσης ή προσθήκης από τον Αγοραστή.

 

7.2 Προϋποθέσεις εφαρμογής νόμιμων εγγυήσεων


Για κάθε αίτημα που αφορά τις νόμιμες εγγυήσεις, ο Αγοραστής καλείται να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora.

Οι εν λόγω διατάξεις δεν αποκλείουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που ορίζεται στο άρθρο 6 παραπάνω. 

7.3 Εμπορικές εγγυήσεις για ορισμένα προϊόντα

Τα εμπορικά σήματα GHD και L'Oréal Professionnel παρέχουν στον Αγοραστή εμπορική εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον Αγοραστή, με την επιφύλαξη της προσκόμισης της απόδειξης αγοράς. Η εμπορική εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Αγοραστή να επωφεληθεί από την νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που αναφέρεται παραπάνω.

Περιεχόμενο της εμπορικής εγγύησης:

  • GHD: αντικατάσταση ή επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για το προϊόν εντός της περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω
  • L'Oréal Professionnel (Steampod): επισκευή του προϊόντος εντός της περιόδου που αναφέρθηκε παραπάνω

Για κάθε αίτημα που αφορά την εμπορική εγγύηση για προϊόντα των εμπορικών σημάτων Dyson, GHD ή L'Oréal Professionnel, ο Αγοραστής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επικοινωνήσει απευθείας με την Εξυπηρέτηση Πελατών των εν λόγω εμπορικών σημάτων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

  • Η υπηρεσία διαγνωστικού ελέγχου μέσω διαδικτύου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://resolve.prd.digital.dyson.cloud/
  • GHD: Τηλεφωνικά στο 04.78.35.46.10 (δωρεάν κλήση), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@ghdhair.fr ή μέσω του ιστοτόπου της GHD.
  • L'Oréal Professionnel (Steampod): ο Αγοραστής μπορεί να απευθυνθεί για επισκευές σε έναν από τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών της Rowenta με την επιφύλαξη προσκόμισης της απόδειξης αγοράς. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων επισκευαστών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγύηση της Rowenta είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση: https://www.rowenta.fr/service-clients/garantie-et-reparation/reparateurs

Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής δύναται επίσης να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ η εμπορική εγγύηση που προσφέρουν τα εν λόγω εμπορικά σήματα δεν επηρεάζει την εγγύηση συμμόρφωσης που οφείλει να παράσχει η Sephora (βλ. άρθρα 7.1. και 7.2. παραπάνω). 

Άρθρο 8 – Διατήρηση κυριότητας

Η Sephora διατηρεί την πλήρη κυριότητα επί των πωλούμενων προϊόντων μέχρι την πλήρη εξόφληση του συνόλου της τιμής, συμπεριλαμβανομένων των τελών, των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών. 

Άρθρο 9 – Πνευματική ιδιοκτησία

Το εμπορικό σήμα Sephora καθώς και όλα τα εικονιστικά ή μη εικονιστικά σήματα και όλες οι εικονογραφήσεις, οι εικόνες, τα λογότυπα και οποιοδήποτε περιεχόμενο τα οποία εμφανίζονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Γενικών Όρων Χρήσης και των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης) είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sephora ή του κατόχου των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, των εικονογραφήσεων, των εικόνων και των λογότυπων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου του Ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε μέσο, η οποία λαμβάνει χώρα ​​χωρίς τη ρητή, γραπτή και προηγούμενη συμφωνία της Sephora ή του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρά. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα σχέδια, τα μοντέλα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που υπάρχουν ή/και χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο. 

Άρθρο 10 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Sephora εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών των πελατών της, ωστόσο ο Αγοραστής θα πρέπει επίσης να μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του. Πιο συγκεκριμένα, ο Αγοραστής οφείλει να διατηρεί την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του, χωρίς να τα κοινοποιεί σε κανέναν και αλλάζοντας ανά τακτά διαστήματα τον κωδικό πρόσβασής του. 

Οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία πραγματοποιείται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Αγοραστή συνιστά, εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο, επιβεβαίωση της ταυτότητάς του και της πληρωμής των ποσών που αντιστοιχούν στην Παραγγελία του.

Τα ηλεκτρονικά μητρώα που τηρούν στα συστήματα υπολογιστών τους η Sephora και οι συνεργάτες της, όπως οι μεταφορείς, θα θεωρούνται ως απόδειξη των επικοινωνιών, των Παραγγελιών και των πληρωμών που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των Μερών. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το σύνολο των δεδομένων, των πληροφοριών, των αρχείων και κάθε άλλο ψηφιακό στοιχείο που ανταλλάσσεται μεταξύ των Μερών θα αποτελούν αποδεκτά, έγκυρα, εκτελεστά στοιχεία και θα έχουν την αποδεικτική ισχύ ιδιωτικού εγγράφου.
Τα Μέρη δεσμεύονται να μην αμφισβητήσουν το παραδεκτό, την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή την αποδεικτική ισχύ των στοιχείων ηλεκτρονικής φύσεως ή μορφής που προαναφέρθηκαν βάσει της ηλεκτρονικής τους φύσεως. Εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο, τα στοιχεία αυτά θα θεωρούνται έγκυρα και εκτελεστά μεταξύ των Μερών με τον ίδιο τρόπο, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια αποδεικτική ισχύ όπως κάθε έγγραφο που θα συνταχθεί, θα ληφθεί ή θα διατηρηθεί γραπτώς.

Άρθρο 11 – Εξυπηρέτηση Πελατών

- Εξυπηρέτηση πελατών

Για οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά την παρακολούθηση μιας Παραγγελίας, μια επιστροφή, ένα παράπονο σχετικά με μια Παραγγελία ή για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Sephora τηλεφωνικά στο 2111883041. Όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Άρθρο 12 – Ευθύνη

Ικανότητα

Ο Αγοραστής, πριν από την υποβολή της Παραγγελίας του, δηλώνει ότι διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία του επιτρέπει να δεσμευτεί στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης. Η Sephora σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να προβεί στην επαλήθευση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών και των Αγοραστών της. Ως εκ τούτου, εάν ένα άτομο που στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας προβεί στην παραγγελία αντικειμένων μέσω του Ιστοτόπου της Sephora, οι νόμιμοι κηδεμόνες του (ιδίως γονείς, κηδεμόνες) θα κληθούν να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την εν λόγω Παραγγελία και να καταβάλουν το σχετικό τίμημα. 

Άρθρο 13 – ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ

Η ευθύνη της Sephora βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και από μια Παραγγελία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε περίπτωση που η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προκύπτει αποκλειστικά ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος ανωτέρας βίας (πράξη τρίτου πέραν των προμηθευτών της Sephora, πράξη του Αγοραστή κ.λπ.), όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας και η νομολογία.

Άρθρο 14 – Επεξεργασία ΤΩΝ δεδομένων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟύ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Η Sephora συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αγοραστή καθώς και, κατά περίπτωση, του παραλήπτη της Παραγγελίας. Οι σκοποί, οι αποδέκτες, οι περίοδοι διατήρησης και οι συνθήκες υπό τις οποίες η Sephora συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρουσιάζονται στην Πολιτική «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies» του Ιστοτόπου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τα δικαιώματα των προσώπου που αφορά η εν λόγω επεξεργασία.

Άρθρο 15 – Τροποποιήσεις

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην τροποποίηση και την ενημέρωση των Γενικών Όρων Πώλησης χωρίς προειδοποίηση. Προκειμένου να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε τέτοιου είδους τροποποιήσεις, η Sephora συμβουλεύει τον Αγοραστή, και γενικότερα οποιονδήποτε χρήστη, να ανατρέχει εκ νέου στους ΓΟΠ, τις Νομικές Σημειώσεις, τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την Πολιτική «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Cookies» του Ιστότοπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Παραγγελία θα υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ίσχυαν τη στιγμή της υποβολής της.

Άρθρο 16 – Γενικά

16.1 Μερική ακύρωση της ισχύος

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ κριθούν άκυρες ή κηρυχθούν ως τέτοιες σύμφωνα με έναν νόμο, έναν κανονισμό ή μετά από οριστική απόφαση αρμόδιας δικαιοδοσίας, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.16.2 Μη παραίτηση

Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν επικαλείται έναντι του έτερου Μέρους τη μη εκπλήρωση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων που προβλέπονται στους παρόντες ΓΟΠ δεν δύναται να ερμηνευθεί μελλοντικά ως παραίτηση από την εν λόγω υποχρέωση. 

16.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία

Οι Παραγγελίες και η σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στη Sephora και στον Αγοραστή υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής του Αγοραστή,

 

Παράρτημα 1: Μοντέλο εντύπου υπαναχώρησης

(Συμπληρώστε και αποστείλετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.)

Υπόψιν
Sephora Eshop, Λεωφόρος Πεντέλης 72, Βριλήσσια, Ελλάδα

Τ.Κ.: 15235

E-mail : estoregr@sephora.gr


Δια του παρόντος σας ενημερώνω σχετικά με την υπαναχώρησή μου από τη σύμβαση που αφορά την πώληση του παρακάτω εμπορεύματος: 


- Παραγγέλθηκε στις [………………..] (*) παραλήφθηκε στις [……………..] (*) 

- Όνομα καταναλωτή/-ών: 

- Διεύθυνση καταναλωτή/-ών: 

- Υπογραφή καταναλωτή/-ών (αποκλειστικά σε περίπτωση κοινοποίησης του παρόντος εντύπου σε έγχαρτη μορφή) 

- Ημερομηνία: 


(*) Διαγράψτε όποιο δεν ισχύει

Σας συμβουλεύουμε να αναφέρετε επίσης τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό παραγγελίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία της επιστροφής σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο2111883041. Όλο το 24ωρο, 7 ημέρες τη εβδομάδα, κατά τις εργάσιμες ώρες της υπηρεσία που αναφέρεται στην ενότητα «Επικοινωνία» του Ιστοτόπου της Sephora.


Έκδοση σε ισχύ από ΜΑΪΟ 2024.