Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora

 

1. Σκοπός

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Sephora (εφεξής καλούμενο «Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora») είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η «SEPHORA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και φέρει την επωνυμία «SEPHORA GREECE Α.Ε.» με έδρα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα, 11742 Αττική, Ελλάδα, Α.Φ.Μ. 094395700, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 122068801000 (εφεξής καλούμενη «Sephora»). Ανάλογα με τον αριθμό των αγορών που πραγματοποιούνται στα Sephora, αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει τη συλλογή πόντων (1 ευρώ αγορών = 1 πόντος) δίνοντας το δικαίωμα να συγκεντρωθούν προνόμια ή/και ειδικές προσφορές. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora έχει τρία επίπεδα: - το πρόγραμμα Sephora White, - το πρόγραμμα Sephora Black, - και το πρόγραμμα Sephora Gold. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora παρέχει στο μέλος δικαίωμα σε μια φυσική ή εικονική κάρτα επιβράβευσης (εφεξής καλούμενη η «Κάρτα του Προγράμματος Επιβράβευσης»). Πρόκειται για μια «Λευκή Κάρτα Sephora» στο πλαίσιο του προγράμματος Sephora White, μια «Μαύρη Κάρτα Sephora» στο πλαίσιο του προγράμματος Sephora Black και μια «Χρυσή Κάρτα Sephora » στο πλαίσιο του προγράμματος Sephora Gold.

2. Εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora.

2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ SEPHORA

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora προορίζεται μόνο για άτομα που έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και έχουν παράσχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως ορίζεται στο άρθρο 5 «Προσωπικά δεδομένα» των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora προορίζεται για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Η Sephora διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έγγραφο που να επιτρέπει την απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου που επιθυμεί να εγγραφεί ή που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora, ιδίως σε περίπτωση επανάληψης ονομάτων.

2.2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Λευκή Κάρτα Sephora διατίθεται δωρεάν σε οποιοδήποτε άτομο κατόπιν αιτήματος. Μπορεί κανείς να την προμηθευτεί στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android). Κατά την ένταξή του στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora, το μέλος καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στα μέσα ιδιότητας μέλους (π.χ. sephora.gr, εφαρμογή Sephora GR για κινητά) ή να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες στον σύμβουλο πωλήσεων στο κατάστημα. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 5 «Προσωπικά δεδομένα» των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora μπορεί να καταχωρηθεί μόνο στο αρχείο υπολογιστή της Sephora εάν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη στιγμή της εγγραφής είναι πλήρεις, συνάδουν με τη μορφή που ζητήθηκε και χρησιμοποιήσιμες. Είναι ευθύνη του μέλους να διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία του ενημερώνοντάς τα στο κατάστημα, στην ιστοσελίδα sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android). Η Sephora δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει προσφορά λόγω παρωχημένων ή ανακριβών πληροφοριών. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους έκδοσης της Λευκής Κάρτας Sephora.

2.3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Μαύρη Κάρτα Sephora διατίθεται δωρεάν στους κατόχους της Λευκής Κάρτας Sephora που έχουν: - συγκεντρώσει 4 αγορές με τη Λευκή Κάρτα Sephora (1 ημέρα αγορών = 1 ημέρα με θετικό υπόλοιπο αγοράς) ή - κερδίσει τουλάχιστον 150 πόντους (1€ αγορών = 1 βαθμός) από την ενεργοποίηση της Λευκής Κάρτας Sephora, στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android) . Η Μαύρη Κάρτα Sephora αποστέλλεται στο μέλος εντός των εβδομάδων που ακολουθούν τις 4 αγορές ή την επίτευξη του ορίου των 150 πόντων. Η έκδοση της Μαύρης Κάρτας Sephora και η καταχώρισή της στο ηλεκτρονικό αρχείο της Sephora είναι δυνατή μόνο εάν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη στιγμή της αίτησης για την Λευκή Κάρτα Sephora είναι επικαιροποιημένες, πλήρεις, ευανάγνωστες και χρησιμοποιήσιμες. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους έκδοσης της Μαύρης Κάρτας Sephora.

2.4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Χρυσή Κάρτα Sephora διατίθεται δωρεάν σε Κατόχους Μαύρης Κάρτας Sephora που έχουν κερδίσει 1.500 πόντους (1€ αγορών = 1 πόντος) με τη Μαύρη Κάρτα Sephora τους τελευταίους 12 μήνες. Η Χρυσή Κάρτα Sephora παρέχεται στο μέλος τις εβδομάδες που ακολουθούν μετά την επίτευξη του ορίου των 1.500 πόντων που αναφέρεται παραπάνω. Η έκδοση της Χρυσής Κάρτας Sephora και η καταχώρισή της στη βάση δεδομένων της Sephora είναι δυνατή μόνο εάν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή είναι επικαιροποιημένες, πλήρεις, ευανάγνωστες και χρησιμοποιήσιμες. Η Χρυσή Κάρτα Sephora έχει αρχική περίοδο ισχύος που ποικίλλει ανάλογα με την ημερομηνία απόκτησης: - Για όσες αποκτήθηκαν πριν από την 1η Μαρτίου ενός έτους «N», η Χρυσή Κάρτα Sephora ισχύει από την ημερομηνία απόκτησης έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους «N+1» (για παράδειγμα: εάν η Χρυσή Κάρτα Sephora αποκτηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2022, θα ισχύει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023). - Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Μαρτίου του έτους «N», η Χρυσή Κάρτα Sephora ισχύει από την ημερομηνία αγοράς έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους «N+2» (για παράδειγμα: εάν η Χρυσή Κάρτα Sephora αγοραστεί στις 10 Ιουνίου 2022, θα ισχύει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024). Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους έκδοσης της Χρυσής Κάρτας Sephora.

3. Όροι χρήσης του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora

Οι κάρτες του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora είναι ονομαστικές, προσωπικές και προορίζονται για άτομα για προσωπική τους, μη επαγγελματική χρήση. Δεν μπορούν να μεταφερθούν και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κάρτες πληρωμής. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία Κάρτα Προγράμματος Επιβράβευσης ανά άτομο (ίδιο επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail ή/και SMS) και τα σχετικά οφέλη δεν μπορούν να σωρευτούν. Η Sephora διατηρεί τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει οποιονδήποτε έλεγχο για να επαληθεύσει την εγκυρότητα της εγγραφής. Εάν η Sephora ανακαλύψει ότι ένα άτομο κατέχει περισσότερες από μία Κάρτες Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora, τα δεδομένα και τα οφέλη του μέλους θα μετρηθούν μόνο μία φορά σε μία μόνο κάρτα και οι πλεονάζουσες κάρτες θα απενεργοποιηθούν, ενώ οι διπλοί πόντοι και τα οφέλη αυτών των καρτών θα εξαλειφθούν. Διευκρινίζεται ότι ανά πάσα στιγμή το μέλος μπορεί να επισκεφτεί τον χώρο του πελάτη του στην ιστοσελίδα sephora.gr, στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android) ή στο κατάστημα προκειμένου να ενημερώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Το μέλος αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό επιβράβευσης του μέλους, να απενεργοποιήσει τις Κάρτες Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora του μέλους ή να εξαλείψει τους πόντους της, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο «Αναστολή / Απενεργοποίηση / Απώλεια πόντων».

4. Οφέλη από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora

4.1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Λευκή Κάρτα Sephora επιτρέπει στον κάτοχό της, με την επίδειξη της κάρτας, να συγκεντρώσει πόντους στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr και στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε iPhone και Android) και να έχει πρόσβαση στις προσφορές του προγράμματος Sephora White. Ο μετρητής των πόντων ενεργοποιείται μόλις ληφθεί η λευκή κάρτα Sephora. Ο μετρητής πόντων αυξάνεται ανάλογα με την κλίμακα: 1€ αγοράς = 1 πόντος στο ταμείο. Ο κάτοχος της κάρτας Sephora White δικαιούται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: - δώρο καλωσορίσματος κατόπιν εγγραφής της κάρτας (παρέχεται εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, δεν ανταλλάσσεται) - δωρεάν αποστολή για όλες τις ηλεκτρονικές αγορές άνω των 45 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση των μετρητών διαδικτυακά δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο στον λογαριασμό μέλους.

4.2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Μαύρη Κάρτα Sephora επιτρέπει στον κάτοχό της, με την επίδειξη της κάρτας, να συγκεντρώσει πόντους στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr και στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε iPhone και Android) και να έχει πρόσβαση στις προσφορές του προγράμματος Sephora Black. Όταν ο μετρητής αγορών φτάσει στο όριο των 4 αγορών ή όταν ο μετρητής πόντων φτάσει στο όριο των 150 πόντων (1 € αγοράς = 1 πόντος), το μέλος επωφελείται από ένα κουπόνι έκπτωσης 15% που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αγορά. Αυτή η αυστηρά προσωπική προσφορά ισχύει μόνο μία φορά για την περίοδο που αναγράφεται στο κουπόνι επί του συνολικού ποσού των αγορών (χωρίς τα έξοδα αποστολής) με την επίδειξη της Μαύρης Κάρτας Sephora στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (ios και android), εισάγοντας τον κωδικό που καθορίζεται στην επικοινωνία που αποστέλλεται στο μέλος (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία προσφορά ανά παραγγελία). Η εν λόγω προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή προωθητική ενέργεια και δεν ισχύει για την αγορά υπηρεσιών, καρτών δώρου Sephora, προϊόντων με έκπτωση, προϊόντων που πωλούνται υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών και για άλλες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο κατάστημα, στο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η ανταλλαγή του εν λόγω κουπονιού με μετρητά. Ο κάτοχος της Μαύρης Κάρτας Sephora δικαιούται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα - Προσωπικές εκπτώσεις δύο φορές τον χρόνο - Ένα ιδιαίτερο δώρο γενεθλίων την ημερομηνία των γενεθλίων του κατόχου της κάρτας, όπως αυτή δηλώνεται από τον κάτοχο της κάρτας στις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή (παρέχεται εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, δεν ανταλλάσσεται) - Δωρεάν αποστολή για όλες τις ηλεκτρονικές αγορές άνω των 45 ευρώ Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση των μετρητών διαδικτυακά δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο στον λογαριασμό μέλους. Απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών μετρητών.

4.3. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΧΡΥΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SEPHORA

Η Χρυσή Κάρτα Sephora επιτρέπει στον κάτοχό της, με την επίδειξη της κάρτας, να συγκεντρώσει πόντους στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr και στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά και να έχει πρόσβαση στις προσφορές του προγράμματος Sephora Gold. Όταν ο μετρητής αγορών φτάσει στο όριο των 4 αγορών ή όταν ο μετρητής πόντων φτάσει στο όριο των 150 πόντων (1 € αγοράς = 1 πόντος), το μέλος επωφελείται από ένα κουπόνι έκπτωσης 15% που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αγορά. Αυτή η αυστηρά προσωπική προσφορά ισχύει μόνο μία φορά για την περίοδο που αναγράφεται στο κουπόνι επί του συνολικού ποσού των αγορών (χωρίς τα έξοδα αποστολής) με την επίδειξη της Χρυσής Κάρτας Sephora στα καταστήματα Sephora στην Ελλάδα, στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora για κινητά, εισάγοντας τον κωδικό που καθορίζεται στην επικοινωνία που αποστέλλεται στο μέλος (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία προσφορά ανά παραγγελία). Η εν λόγω προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή προωθητική ενέργεια και δεν ισχύει για την αγορά υπηρεσιών, καρτών δώρου Sephora, προϊόντων με έκπτωση, προϊόντων που πωλούνται υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών και για άλλες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο κατάστημα, στο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η ανταλλαγή του εν λόγω κουπονιού με μετρητά. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση των μετρητών διαδικτυακά δεν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο στον λογαριασμό μέλους. Απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών μετρητών. Οι κάτοχοι της Χρυσής Κάρτας Sephora δικαιούνται επίσης πρόσβαση στα ακόλουθα πλεονεκτήματα: - Ένα δώρο καλωσορίσματος με μοναδικά προϊόντα (παρέχεται εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, δεν ανταλλάσσεται) - Αποκλειστικές προσφορές και συμμετοχή σε διαγωνισμούς - Αποκλειστική πρόσβαση σε ιδιωτικές εκδηλώσεις για τα μέλη του Προγράμματος Gold - Προσωπικές εκπτώσεις δύο φορές τον χρόνο - Ένα ιδιαίτερο δώρο γενεθλίων την ημερομηνία των γενεθλίων του κατόχου της κάρτας, όπως αυτή δηλώνεται από τον κάτοχο της κάρτας στις πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή (παρέχεται εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων, δεν ανταλλάσσεται) - Δωρεάν αποστολή για όλες τις ηλεκτρονικές αγορές

4.4. ΚΟΙΝΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ SEPHORA

Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να ανταλλαχθούν με μετρητά ή προϊόντα. Σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής χρημάτων σε κατάστημα ή κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη για i-phone και Android), η Sephora διατηρεί τη δυνατότητα μείωσης του συνολικού αριθμού των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί στην κάρτα του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora κατά τον αριθμό των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί χάρη στην αγορά του προϊόντος για το οποίο ζητείται η επιστροφή χρημάτων. Μπορεί κανείς να ζητήσει να ενημερωθεί για τον αριθμό των συγκεντρωμένων πόντων: - σε ένα κατάστημα: ζητώντας το από έναν σύμβουλο πωλήσεων, - τηλεφωνικώς: o από Δευτέρα έως Κυριακή, όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 2111883041 - στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android) με την επικεφαλίδα «Ο λογαριασμός μου», διευκρινίζοντας ότι αυτοί οι διαδικτυακοί μετρητές δεν ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι νέες συνδρομές και οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν λιγότερο από 24 ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης μιας προσφοράς που προορίζεται για μέλη (Λευκή/Μαύρη ή Χρυσή) ενδέχεται να μην ληφθούν υπ’ όψιν στην επιλογή των μελών που θα λάβουν αυτήν την προσφορά. Τα οφέλη που προσφέρονται σε έναν κάτοχο κάρτας του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κάτοχο της κάρτας και τις προτιμήσεις επικοινωνίας του/της (ταχυδρομική διεύθυνση ή/και email ή/και SMS). Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ρητά ότι η απόκτηση ορισμένων οφελών συνδέεται με τα μέσα επικοινωνίας που έχει επιλέξει το μέλος.

5. Προσωπικά δεδομένα

Μέθοδοι συλλογής. Η Sephora συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέλος κατά τη στιγμή της εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora στον ιστότοπο sephora.gr, στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη για iPhone και Android) ή σε κατάστημα. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται προφορικά από τον σύμβουλο πωλήσεων στο κατάστημα ή γραπτώς μέσω της φόρμας συνδρομής στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε iPhone και Android). Στην περίπτωση που ο πελάτης διατηρεί ήδη λογαριασμό στον ιστότοπο sephora.gr και επιθυμεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora, χρειάζεται μόνο να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική διαδικασία και να συμπληρώσει τυχόν στοιχεία που λείπουν εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora. Τα δεδομένα του ηλεκτρονικού λογαριασμού που δεν έχουν τροποποιηθεί κατά την εγγραφή για τα Προγράμματα Επιβράβευσης Sephora θεωρούνται επικαιροποιημένα στο προφίλ του μέλους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν καθώς και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Cookies. Επιπλέον, το μέλος μπορεί να συνδέσει την Κάρτα Προγράμματος Επιβράβευσης που έχει εκδοθεί σε ένα από τα καταστήματα Sephora με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του για να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα στον ιστότοπο sephora.gr: το μέλος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της Κάρτας του Προγράμματος Επιβράβευσης και, εάν είναι απαραίτητο, να συμπληρώσει τα στοιχεία που λείπουν ή να επαληθεύσει ορισμένες ασυνεπείς πληροφορίες.

Δεδομένα που συλλέγονται. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora: οικογενειακή κατάσταση, επώνυμο, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail ή αριθμός κινητού τηλεφώνου (2 μέσα επικοινωνίας απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των μελών, την αποτροπή διπλής εγγραφής και για να μπορεί η Sephora να αποστέλλει τις προσφορές και τα οφέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora). Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν καταχωρηθούν, δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει κανείς στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora και να λαμβάνει προσφορές και οφέλη. Οι λοιπές πληροφορίες ζητούνται από τη Sephora κατά τη στιγμή της εγγραφής, προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα το μέλος και, εάν χρειάζεται, να του αποστέλλει κοινοποιήσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ του και στις προτιμήσεις του, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Σκοποί. Η Sephora αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό αγορών του μέλους και τη χρήση των υπηρεσιών αμέσως μόλις το μέλος παρουσιάσει ή συμπληρώσει τον αριθμό της Κάρτας του Προγράμματος Επιβράβευσης του/της. Η εν λόγω αποθήκευση είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της επιλεξιμότητας του μέλους για τα διάφορα προνόμια του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora και για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσής του. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποστέλλονται στο μέλος προσφορές, νέα ή εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες αγορές ή/και τα ενδιαφέροντά του. Οι εν λόγω πληροφορίες συνδυάζονται με εκείνες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με άλλες υπηρεσίες της Sephora, προκειμένου να βελτιωθεί το προφίλ του μέλους και η γνώση για αυτό. Όταν το μέλος έχει αποδεχθεί τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android), τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης συνδυάζονται επίσης με τα δεδομένα περιήγησης. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στη Sephora να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη για Iphone και Android), καθώς και σε ιστότοπους τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν επίσης στη Sephora, για το δικό της έννομο συμφέρον, να βελτιώσει τις γνώσεις της για τις προτιμήσεις του μέλους και να του/της προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Περίοδος διατήρησης. Οι πληροφορίες σχετικά με τα μέλη διατηρούνται από τη Sephora για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora, αυξημένη κατά τα ισχύοντα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος, ιδίως για τον σκοπό της τήρησης αποδείξεων συναλλαγών και της δυνατότητας της Sephora να εκπληρώσει τις έννομες υποχρεώσεις της. Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για τους σκοπούς του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora και ο λογαριασμός σας στη Sephora (εάν έχετε) θα διαγραφούν αν: Αποφασίσετε να διαγραφείτε από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα επικοινωνώντας μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση «SEPHORA GREECE Α.Ε..», Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αττική, Ελλάδα τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο, στο 2111883041 ή μέσω email στη διεύθυνση privacy@ sephora.gr. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασμός σας στη Sephora (εάν έχετε) θα διαγραφεί επίσης. Ή - Δεν χρησιμοποιείτε πλέον το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora. Θα θεωρήσουμε ότι δεν χρησιμοποιείτε πλέον το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora εάν πληροίτε και τα δύο παρακάτω σωρρευτικά κριτήρια: 1. Δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία αγορά στα Sephora με την Κάρτα Προγράμματος Επιβράβευσης για 5 συνεχόμενα έτη Και 2. Έχετε σταματήσει να αλληλεπιδράτε με τα Sephora κατά τη διάρκεια αυτού του 5ου έτους, συγκεκριμένα, δεν έχετε ανοίξει τα email που σας έχει στείλει η Sephora, δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό πελάτη σας στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά.

Αποδέκτες. Οι πληροφορίες που αφορούν τα μέλη γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών και τους εξωτερικούς συνεργάτες της Sephora που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora. Η SEPHORA αναλαμβάνει να συνάψει συμφωνία σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών που πραγματοποιεί επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της SEPHORA, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτός ο πάροχος δεδομένων εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία, την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα οργανωτικών συνθηκών ή της τοποθεσίας ορισμένων από τους προμηθευτές μας και συνεργαζόμενων τρίτων μερών (εταιρείες παράδοσης, εταιρείες φιλοξενίας). Ειδικότερα, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στον υπεργολάβο μας, την Viber, που βρίσκεται στις Η.Π.Α., ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις εκστρατείες μάρκετινγκ, εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση διαβιβάσεων εκτός της ΕΕ που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη SEPHORA, θα εξαρτάται από το αν οποιαδήποτε διαβίβαση περιορίζεται σε αυτό που απαιτείται αυστηρά για την εκτέλεση των υπηρεσιών και πραγματοποιείται (i) προς μια χώρα που είναι αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εγγυάται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή (ii) με βάση τους όρους των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, όπως εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρήτρες αυτές καλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα της SEPHORA και υπογράφονται από τον πάροχο υπηρεσιών με τους υπεργολάβους επεξεργασίας του στο όνομα και για λογαριασμό της SEPHORA ή (iii) με βάση τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες για Εκτελούντες την Επεξεργασία που έχουν εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων ή (iv) με βάση οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναλλακτικά αυτά μέσα εγκρίνονται ρητά και γραπτώς από τη SEPHORA.

Δικαιώματα των μελών. Τα μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επαληθεύσουν ή/και να τροποποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρίσει στον λογαριασμό τους, επισκεπτόμενοι τη σελίδα «λογαριασμού» τους στον ιστότοπο sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android). Μπορεί επίσης κανείς να ασκήσει εγγράφως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και φορητότητας με ταχυδρομική επιστολή προς: «SEPHORA GREECE Α.Ε.» Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αττική, Ελλάδα τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο, στο 2111883041 ή με email στη διεύθυνση privacy@sephora.gr. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας της Sephora για την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων, η Sephora μπορεί να ζητήσει φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτότητας του ατόμου που ασκεί το δικαίωμά του. Το μέλος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) δύναται επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους όρους, να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας προφίλ και εμπορικών επικοινωνιών ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.

Πρόσθετες πληροφορίες. Για πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα μέλη καλούνται να διαβάσουν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Sephora που διατίθεται στον ιστότοπο sephora.gr. Το μέλος δύναται να παραπέμψει οποιαδήποτε αξίωση ή καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Sephora, το μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Sephora μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση privacy@sephora.gr

6. Δικαιώματα που διατηρεί η Sephora

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και θα ενημερώνει το μέλος για οποιαδήποτε τροποποίηση με τα μέσα που κρίνει καταλληλότερα (ταχυδρομική αλληλογραφία, email, επικαιροποίηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο sephora.gr...). Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora που ισχύει είναι αυτή που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο sephora.gr. Η Sephora καλεί το μέλος να συμβουλεύεται τακτικά την ιστοσελίδα sephora.gr. Η Sephora διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποστέλλει εξατομικευμένες προσφορές σε ορισμένους κατόχους της Κάρτας του Προγράμματος Επιβράβευσης. Η Sephora διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναστείλει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora ή πλήρους αναθεώρησης του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora με αποτέλεσμα την απώλεια έγκυρων προσφορών ή/και συσσωρευμένων πόντων, τα μέλη θα ενημερωθούν με τα μέσα που η Sephora κρίνει καταλληλότερο. (ταχυδρομική αλληλογραφία, email ή SMS...). Επιπλέον, η Sephora δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι αχρησιμοποίητοι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί θα επαναχρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο μιας εξέλιξης του προγράμματος. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να μην επικοινωνήσει με τα μέλη που δεν είναι ενεργά στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora (δηλαδή όσα δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορά για διάστημα άνω των 12 μηνών επιδεικνύοντας την Κάρτα Επιβράβευσης Sephora) για να τα ενημερώσει για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του προγράμματος. Τυχόν τροποποίηση, αλλαγή ή ακύρωση του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora δεν παρέχει το δικαίωμα στο μέλος να λάβει οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης.

7. Αναστολή / Απενεργοποίηση / Απώλεια πόντων

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οφέλη στα μέλη με βάση τις αγορές που πραγματοποιούνται σε κατάστημα Sephora στην Ελλάδα, στην ιστοσελίδα sephora.gr ή στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη σε Iphone και Android). Ως εκ τούτου, εάν το μέλος δεν πραγματοποιήσει αγορές με την Κάρτα του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora που διαθέτει για περίοδο 18 συνεχόμενων μηνών, οι συσσωρευμένοι πόντοι του θα χαθούν. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Sephora προϋποθέτει επίσης ότι το μέλος συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και συμπεριφέρεται καλόπιστα προς τη Sephora. Συνεπώς, η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μια Κάρτα Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora ή ακόμα και να απενεργοποιήσει οριστικά μια Κάρτα Προγράμματος Επιβράβευσης και, κατά περίπτωση, να ακυρώσει τα σχετικά οφέλη, σε περίπτωση κατάχρησης από το μέλος κατά τη χρήση του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora ή/και ως προς τη Sephora. Η Sephora θα πραγματοποιήσει την εν λόγω αναστολή ή/και την απενεργοποίηση αφού ειδοποιήσει το μέλος με τα μέσα που κρίνει πιο κατάλληλα, χωρίς το μέλος να δύναται να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση, ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: • σε περίπτωση απάτης, απόπειρας απάτης ή κλοπής του μέλους σε κατάστημα ή/και στον ιστότοπο sephora.gr ή/και στην εφαρμογή Sephora GR για κινητά (διαθέσιμη για Iphone και Android), • σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή κατάχρησης του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora, • σε περίπτωση ενεργειών που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία του ιστότοπου sephora.gr, της εφαρμογής Sephora GR για κινητά, τη λειτουργία του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora ή τη λειτουργία καταστημάτων, • σε περίπτωση αφύσικα υψηλού αριθμού συναλλαγών την ίδια ημέρα αγοράς ή/και εντός μερικών ημερών, • σε περίπτωση συμβάντος αναφορικά με πληρωμή που δεν έχει επιλυθεί εντός ενός μηνός από την υπενθύμιση από τη Sephora, • γενικότερα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων.

8. Ευθύνη

Η Sephora απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες, τυχόν δυσλειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης Sephora. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η Sephora θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το μέλος να μπορέσει να διατηρήσει το όφελος από τη συγκέντρωση ημερών αγοράς και πόντων. Τέλος, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής μιας Χρυσής Κάρτας της Sephora, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Καρτών της Sephora στην παρακάτω διεύθυνση: «SEPHORA GREECE Α.Ε.», Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αττική, Ελλάδα τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο, στο 2111883041 ή με email στη διεύθυνση privacy@sephora.gr. Μια νέα κάρτα θα αποσταλεί στην κατοικία του μέλους το συντομότερο δυνατόν, το οποίο μπορεί να διατηρήσει το όφελος από τους πόντους που έχει συγκεντρώσει και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από την προηγούμενη κάρτα. Διευκρινίζεται ότι η Λευκή Κάρτα των Sephora και η Μαύρη Κάρτα των Sephora είναι άυλες.

 

Έκδοση της 26.7.2022